Címke: felszámolás

Júliustól könnyebben elkerülhető a fizetésképtelenség és a csőd! – Júliustól hatályban a szerkezetátalakításról szóló törvény

Várhatóan 2021. július 1-jén lép hatályba a szerkezetátalakításról szóló törvény, amely egy uniós irányelvet a magyar jogba ültetve lehetővé teszi, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő, de nem fizetésképtelen jogi személy vállalkozások szerkezetátalakítás révén elkerüljék a fizetésképtelenné válást és a csődhelyzetet. A Kapolyi Ügyvédi Iroda értékelése szerint ez Magyarországon is sok vállalkozáson segíthet.

Adatbázis a nyilvántartásba-vételi díjak hitelezők általi befizetéseiről – Naprakész információ felszámoló szervezetek részére – Elérhető!

November 23-dika óta elérhető a „Bíróságok Díjfedezeti Letéti számláin kezelt hitelezői nyilvántartásba-vételi díjak kimutatása” elnevezésű adatbázis. Az Országos Bírósági Hivatal által kezdeményezett fejlesztés keretében készült új adatbázis a felszámoló szervezetek részére szolgáltat naprakész információkat a nyilvántartásba-vételi díjak hitelezők általi befizetéseivel kapcsolatban.

A vezető tisztségviselők felelőssége a Csődtörvény alapján – felelősség: a felszámoló szemével – II. rész

A tanulmány II. része a felelősség alóli mentesülési okokkal folytatódik, majd taglalja a felelősség társaság általi érvényesíthetőségének kérdéseit. Gyakorlati kérdések válaszait mutatja be a felszámoló szemszögéből. A Szerző kitekint a külföldi jogi megoldásokra és az egységes uniós szabályozás lehetőségére, végül összegezi az I. és a II. rész a vezető tisztségviselők témájából levonható következtetéseket. A tanulmány I. része ITT elolvasható. A Szerző ügyvédjelölt. Letöltés

Állami elővásárlási jog a stratégiailag kiemelt cégek felszámolása során – Módosul a csőd- és felszámolási eljárások szabályozása!

Az Országgyűlés 2020. július 3-án elfogadta a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) módosításáról szóló törvényt. E körben a Cstv. egyik legmarkánsabb módosítása, hogy a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek felszámolása során, az adós vagyonának értékesítésekor az államot elővásárlási jog illeti meg, továbbá a gazdálkodó szervezetek számos újabb típusát vonja be e körbe.

A csőd nem a vég, hanem lehetőség a cégek számára – Hogyan menthető meg a vállalkozás? – A szakértő félreértéseket tisztáz!

A „csőd” és a „csődeljárás” kifejezés a mindennapi szóhasználatban egyet jelent „tönkrement” fogalmával, ami jogi értelemben a felszámolási eljárást jelentené. Mindezekkel szemben amennyiben valaki csődeljárás megindítását kéri a cégével szemben, az pontosan a cég megmentésének szándékát fejezi ki, elköteleződést a társaság gazdasági célja mellett és felelősségvállalást a hitelezők felé. Pajor Dávid ügyvéd segít eloszlatni néhány félreértést.

Gondolatok a felszámoló díjazásáról

A felszámolói díj számítása nem egységes. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény ezzel kapcsolatos szabályai nehézkesnek tűnnek, sűrűn változnak, illetve néhol a magyar nyelvet szükségképpen jól bíró jogalkalmazóknak is feladják a leckét. A tanulmány célja a 2017. július 1. napjával hatályba lépett módosításokra is figyelemmel a felszámolással foglalkozó jogászok, felszámolók segítségére egy egységes díjszámítási rendszer felvázolása. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Ki tarthat jogszerűen igényt megszűnt cég fennmaradt követelésére? – Az adós által sem vitatott túlfizetések sorsa

Számos cikk született azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeink vannak hitelezőként, ha egy végelszámolás alatt álló cégtől próbáljuk behajtani követelésünket. Ritkán hallani azonban arról, hogy a megszüntetett társaságnak marad fenn az adós által sem vitatott követelése, például túlfizetésből eredően, amelyhez a törölt cég volt tagjai próbálnának hozzájutni. Az act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértőjének, Nedeczky Katalin segítségével annak járunk utána, hogy milyen lehetőségeink vannak egy ilyen helyzetben.