Címke: gyermekjogok

Alaptörvényt sért az ünnepnapokra eső elmaradt kapcsolattartás pótlását kizáró szabályozás! – Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezést semmisített meg

Sérti az Alaptörvény magán- és családi élet védelmére, valamint a gyermekek gondoskodáshoz való jogára vonatkozó rendelkezéseit az ünnepnapokra eső elmaradt kapcsolattartás pótlását kizáró szabályozás – szögezi le az Alkotmánybíróság III/3239/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában.

Gyermeki jogok Magyarországon – különös tekintettel a gyermekvédelmi törvényben megjelenő minden gyermeket megillető gyermeki jogokra

A tanulmány a gyermeki jogok hazai jogszabályi hátterét, az Alaptörvényben megjelenő gyermeki jogok ismerttetését követően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) foglalt minden gyermeket megillető gyermeki jogok részletes bemutatását végzi el. A Szerző arra keresi a választ, hogy hogyan érvényesülnek a nemzetközi elvek, iránymutatások a hazai szabályozásban és gyakorlatban. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás a gyermeki jogok tükrében

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése a szülői felügyelet, ezzel együtt a kapcsolattartás szabályozása körében számos változást hozott. E témakör a korábbi különálló törvény, a Csjt. elhagyásával a Polgári Törvénykönyv negyedik könyvében került szabályozásra, hangsúlyozva annak fontosságát a polgári jog keretein belül. A szülői felügyeleti jog tartalmát jogok és kötelezettségek teszik ki, melyek a gyermek oldaláról jogosultságok, a szülő oldaláról pedig jogok és kötelezettségek formájában jelennek meg. Ennek része a kapcsolattartás joga, amely a gyermeket és a szülőt egyaránt megilleti. A gyermek szempontjából a kapcsolattartás szabályozásának a Gyermek jogairól szóló New Yorki Egyezményben foglaltak szerint a gyermek legfőbb/ legjobb érdeke...

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

A gyermekek többféleképpen kerülhetnek kapcsolatba az igazságszolgáltatással – áldozatként, vádlottként vagy tanúként, az ügyben érdekelt személyként, vagy oktatás keretében. Kiszolgáltatott helyzetüket felismerve a XX. században egyre inkább előtérbe kerül a gyermekek jogainak rögzítése az élet minden területére vonatkozóan – így az igazságszolgáltatással való találkozással kapcsolatban is. A tanulmány első része a gyermekbarát, valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás fogalmát határozza meg, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás előzményének tekintendő nemzetközi dokumentumokat mutatja be  kronológiai sorrendben. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulása alapvető feltételeinek bemutatását követően a Magyarországi helyzetet elemzi. Arra keresu a választ, hogy hogyan érvényesülnek a nemzetközi elvek, iránymutatások hazánkban, a gyakorlatban és a jogalkotásban....

Megsértette-e hazánk az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogait? – Uniós kötelezettségszegési eljárások indultak Magyarország ellen

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarországgal szemben a közelmúltban elfogadott törvény miatt, amely a 18 éven aluliak számára tiltja, illetve korlátozza az olyan tartalomhoz való hozzáférést, amely “a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népszerűsítik vagy jelenítik meg, valamint egy LMBT-vonatkozású gyerekkönyvben kötelezően feltüntetendő felelősségkizáró nyilatkozat miatt.

Rendszervàltàs a gyermekvédelemben

Rendszerváltás történt a gyermekvédelemben, ennek a folyamatnak a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szereplője és egyben alakítója is volt – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pénteken Szegeden.

A jogalkotó mulasztott – Alaptörvényt sért a köznevelési törvény – Többletgaranciák SNI-s gyerekeknek – Az Ab jogalkotásra hívott fel

A köznevelési törvény 45. § (2) bekezdésének módosítása önmagában nem Alaptörvény-ellenes, azonban többletgaranciák nélkül nincs összhangban az Alaptörvénnyel – szögezi le az Alkotmánybíróság jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet megállapító határozatában. Az eljárását az Országgyűlési képviselők egynegyedének indítványa alapozta meg.

Megerősített gyermekvédelem a bírósági, hatósági eljárásokban – Elfogadták a nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló törvényjavaslatot

Az Országgyűlés 172 igen szavazattal elfogadta a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló törvényjavaslatot, ezáltal megerősítve a gyermekek védelmét és érdekeik érvényre jutását az őket érintő bírósági, hatósági eljárásokban – írta szerdán Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook oldalán.