Címke: gyermekvédelem

Gyermek meghallgatása a polgári perekben

Évente több ezer gyermek kerül szembe az igazságszolgáltatással. A gyermek meghallgatása mind a polgári-, mind a büntető eljárásban speciális szakértelmet, hozzáállást igényel. Fontos, hogy a gyermek meghallgatása megfelelő körülmények között történjen a gyermek szükségleteihez, nyelvezetéhez, “képességeihez” mérten. Munkámban ezek kifejtésére kerül sor. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

„Óriás leszel” – avagy gyermekfelfogásunk naiv optimizmusa

“Ment-e a jogszabályok által a világ elébb?” – ez a tanulmány központi kérdése. A gyermekkor, illetve gyermekfelfogásunk ókortól napjainkig tartó, szüntelen mozgásban lévő történetébe ágyazva vizsgálja a szerző e kérdést. Külön fejezetekben foglalkozik a gyermekkor történetével, annak jogágakon átívelő jellegével, valamint az aktuális büntetőpolitikai szabályozást mutatja be. A Szerző történész és jogász, jelenleg bírósági titkárként dolgozik. Letöltés

  • 1
  • 7
  • 8