Címke: Jogi Fórum konferenciák

Új Pp. a gyakorlatban – Fókuszban a jogalkalmazás aktuális kérdései – Jogi Fórum konferencia-összefoglaló

Új Pp. a gyakorlatban – Fókuszban a jogalkalmazás aktuális kérdései – Jogi Fórum konferencia-összefoglaló

Az új Polgári Perrendtartás célja nem az anyagi igazság menti döntés, hanem a minél gyorsabb és olcsóbb eljárások – szögezték le a Jogi Fórum Szakmai Napjának előadói a több mint egy éve hatályba lépett törvénnyel kapcsolatban, mely jelentős újításokat vezet be a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása érdekében, nagyban növelve az ügyvédi és bírói munkaterhet és a jogi képviselők felelősségét.

Új Be. a gyakorlatban – A legjelentősebb változások bírói és ügyvédi szempontból

Új Be. a gyakorlatban – A legjelentősebb változások bírói és ügyvédi szempontból

A büntetőeljárási törvény 2018. július 1. napján lépett hatályba, jelentős változásokat hozva a jogalkalmazók mindennapjaiba. A Jogi Fórum konferenciáján Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője, valamint Békés Ádám ügyvéd, a PPKE JÁK egyetemi docense beszélnek az új rendelkezésekről – a bíró és az ügyvéd szemszögéből.

Versenyjogi aktualitások – A Jogi Fórum szakmai napjának legfontosabb tanulságai

Versenyjogi aktualitások – A Jogi Fórum szakmai napjának legfontosabb tanulságai

A versenyjogi kártérítési irányelv magyarországi átültetése, a kartellek által okozott gazdasági károk megbecsülésének módszerei, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos joggyakorlat legfontosabb fejleményei – A versenyjog legaktuálisabb jogalkalmazási kérdései kerültek terítékre a Jogi Fórum márciusi szakmai napján.

Egyszerűbb és gyakorlatiasabb közbeszerzési előírások – A közbeszerzési törvény módosításáról

Egyszerűbb és gyakorlatiasabb közbeszerzési előírások – A közbeszerzési törvény módosításáról

“A módosítás gyakorlatiasabbá, logikusabbá, egyszerűbbé tette a Kbt. szinte minden szakaszát.” – közölte a jóhírt Guba Zoltán közbeszerzési szaktanácsadó a Jogi Fórum közbeszerzési szakmai napján, mely ezúttal a 2015-ös közbeszerzési törvény első novelláris módosítása által bevezetett legfontosabb újításokra és a gyakorlat aktuális kérdéseire fókuszált.

Megújult polgári perjog – Az új Pp. legjelentősebb újításai

Megújult polgári perjog – Az új Pp. legjelentősebb újításai

Közel négy éves előkészítést követően, a legjelentősebb eljárásjogi törvények újraalkotásának első állomásaként 2016. november 22. napján az Országgyűlés elfogadta a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt. A Jogi Fórum Szakmai Napján a törvénykönyv megalkotásában részt vevő szakemberek mutatták be az új eljárásjogi kódex létrejöttének körülményeit, legfontosabb, koncepcionális újításait, és az újítások kapcsán felmerülő legaktuálisabb kérdéseket.

Munkajogi aktualitások – A Jogi Fórum szakmai napjának összefoglalása

Munkajogi aktualitások – A Jogi Fórum szakmai napjának összefoglalása

Négy éves az „új” munkajogi kódex. A Jogi Fórum rendezvényén a jogterület szakértői elemezték a joggyakorlat változását, az új törvénykönyv támasztotta kihívásokat, a munkajogi jogviták legaktuálisabb kérdéseit. Az előadások fókuszában a munkaviszony megszüntetésének problematikája, a munkavállalók privátszférájának ellenőrzése, és a munkajogi kódex generálklauzuláinak gyakorlati alkalmazása állt.

E-kereskedők, figyelem!

E-kereskedők, figyelem!

Milyen jogszabályokra kell figyelemmel lenni egy webshop működtetésekor? Mire kell az ÁSZF? Mely termékekre és szolgáltatásokra nem vonatkozik az elállási jog? Ilyen és hasonló kérdésekre igyekeztek praktikus választ adni a Jogi Fórum e-kereskedelemmel foglalkozó konferenciájának előadói.

Zálogjog az új Ptk-ban

Zálogjog az új Ptk-ban

A hitelezők és az adósok érdekeit is megfelelően szolgálják az új Polgári Törvénykönyv zálogjogi szabályai – hangzott el a Jogi Fórum július konferenciáján, amely a zálogjog megváltozott szabályainak bemutatását tűzte zászlajára.