Címke: kapcsolattartás

Gyermeki akarat ellenében kikényszerített kapcsolattartás

Gyermeki akarat ellenében kikényszerített kapcsolattartás

Hogyan győzheti le a gyermek mindenek felett álló alkotmányos jogát a különélő szülő kapcsolattartási joga? Szolgálja-e a gyermek érdekét a kényszerláthatás? Kell-e menni, ha nem jó? - Jogesetek által felvetett kérdések a jogalkalmazási gyakorlattal kapcsolatben!

A különélő szülő jogai és kötelezettségei – A kapcsolattartására irányadó szabályok

A tanulmány végigköveti a családi viszonyok egyik alappillérének, a szülő-gyermek kapcsolatnak a fejlődését, ezt követően a napjainkban világszerte egyre szélesebb társadalmi kört érintő élethelyzetet, a különélő szülő státuszát elemzi. A Szerző megvizsgálja, hogy miként alakultak ki a különélő szülő jogai és kötelezettségei, valamint, hogy a jogi szabályozás bővülésében milyen folyamatok játszottak szerepet. Nagy hangsúlyt kap a 2014. március 15. napjától hatályos 2013. évi V. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek a különélő szülő helyzetére, valamint a kapcsolattartásra irányadó szabályanyagának bemutatása. Ennek során a szerző kitér a kodifikációs folyamatokat befolyásoló tényezőkre, a hazai és nemzetközi szintű elvárásokra. Bemutatja továbbá, hogy a Polgári Törvénykönyv...

A szülő-gyermek közötti kapcsolattartásról

Hogyan tartson kapcsolatot gyermekével egy válás, vagy egy kapcsolat megszakadása után a különélő szülő? Ideális esetben a szülők megállapodnak a kapcsolattrtás részleteiben, figyelembe véve mindenki –  s elsősorban a gyermek – érdekét. A helyzet akkor bonyolódik, amikor a szülők között már nincs olyan összhang, hogy képesek legyenek kompromisszumra, így hatósághoz fordulnak azért, hogy a döntést meghozzák helyettük. A tanulmány a szülő-gyermek közötti kapcsolattartási jog tartalmát, a kapcsolattartás rendezésére, valamint a kapcsolattartásra vonatkozó határozatra és annak végrehajtására helyezi a hangsúlyt, belefűzve többek között zen mesteri, eljáró bírói gondolatokat, vagy éppen az elvált szülők gyermekének érzéseit. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat bírósági végrehajtásának gyakorlati kihívásai

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat bírósági végrehajtásának gyakorlati kihívásai

A kapcsolattartás kérdésköre a családjog egyik neuralgikus pontja. A kapcsolattartást sok vita övezheti jogerős határozattal történő szabályozását követően is, hiszen annak gyakorlatban történő betartása a mindennapokban megannyi konfliktust rejthet a kapcsolattartásra jogosult és kapcsolattartásra kötelezett között. A kapcsolattartás ily módon szoros együttműködést feltételez két olyan felnőtt embertől, akik egymással már nem akarnak életközösségben élni, de mint szülők életútjukat mégis örökre összeköti közös gyermekük. 2020. március 1-jével a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény (Bpnt.)  7/A. címe bírósági hatáskörbe helyezte az addig közigazgatási eljárásként szabályozott, kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárást....