Címke: közigazgatási perek

Új, egyszerűsített keresetlevél nyomtatványok – Már elérhetőek az új űrlapok!

A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló (17/2020. (XII.23.) IM rendelet|https://www.jogiforum.hu/torvenytar/im/2020/17) egyszerűsítette és az ügyfelek számára könnyebben alkalmazhatóvá tette az említett eljárások során használatos űrlapokat. Az új rendeletnek megfelelő keresetlevél nyomtatványokat az Országos Bírósági Hivatal a 2021. március 31-i határidő előtt elkészítette, így ezek a honlapon már elérhetőek az ügyfelek számára három – PDF, doc és docx – formátumban.

Határidők számítása közigazgatási perekben a veszélyhelyzet alatt – A Kúria Közigazgatási Kollégiuma véleményt fogadott el

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma – a veszélyhelyzet idejére meghatározott módon – kollégiumi véleményt fogadott el a veszélyhelyzeti eljárási szabályok egységes értelmezéséről a közigazgatási perekben. Az 1/2020 (IV.23.) számú KK vélemény kitér többek között a közigazgatási jogvitákban alkalmazott eljárási határidők érvényesülésére és számításuk módjára.

Közigazgatási és munkaügyi bíráskodás veszélyhelyzetben – Elérhetőek az érvényesülő szabályokról szóló tájékoztatók!

A közigazgatási és munkaügyi bíráskodás fórumrendszere 2020. április 1. napjával megváltozott. A rendkívüli ítélkezési szünet közben március 31. napjával megszűnt, azonban a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet más ügyszakokhoz hasonlóan az immár elkülönülten működő közigazgatási és munkaügyi bíráskodást is érintette, és az általános eljárási rendtől eltérő szabályok érvényesülnek.

Sért-e Alaptörvényt a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése? – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg a tekintetben, hogy biztosít-e egyáltalán a nyugdíjak meghatározása terén valamilyen kedvezményt, juttatást, és ha igen, azt az érintettek mely csoportjának, milyen mértékben és milyen formában biztosítja – szögezi le az Alkotmánybíróság III/11/2020. számú, bírói kezdeményezést elutasító határozatában.

  • 1
  • 2
  • 8