Címke: NMHH

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tevékenysége a fogyasztó szemszögéből

A tanulmány a fogyasztók speciális helyzetét és védelmét mutatja be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tevékenységének szemszögéből. Rávilágít a fogyasztók hírközlési és médiatartalom szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett érdeksérelmeinek feloldását szolgáló igényérvényesítési lehetőségek sokszínűségére, egymástól elhatárolva és bemutatva a különféle eljárásokat. Górcső alá veszi a rendelkezésre álló alternatív módszereket, így a békéltető testület hangsúlyos szerepét, végső soron a bírósági eljárásban megjelenő legjelentősebb specialitásokat. Több helyen statisztikai adatokkal színesítve támasztja alá a megfogalmazott állításokat, így prezentálva az elért eredményeket és egyben irányt mutatva a jövőbeli célkitűzések felé, melyek közül kiemelkedőnek tekinthető a fogyasztói tudatosság kialakítása. A Szerző bírósági titkár, fogyasztóvédelmi szakjogász.  ...