Címke: panasztörvény

Munkajogi aktualitások – Beszélgetés Udvari Jesszika ügyvéddel

Munkajogi aktualitások - Új szabályok a gyakorlatban

Hogyan jelenik meg a 4 napos munkahét a gyakorlatban? Van-e hathatós segítség az agresszív főnökökkel és munkatársakkal szemben? Milyen lehetőségeket és kötelezettségeket jelent a július végével hatályba lépett panasztörvény? - Beszélgetés Udvari Jesszika ügyvéddel.

Miért nem panasz vagy közérdekű bejelentés az állatvédelmi tárgyú bejelentés? – Az állatvédelmi hatóságok rossz gyakorlata az új panasztörvény tükrében

Az elmúlt időszak helytelen eljárásjogi besorolási gyakorlata több vármegyében ahhoz vezetett, hogy megfosztotta a bejelentő civil állatvédelmi szervezeteket az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (állatvédelmi tv.) 48. § (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyféli jogaik gyakorlásától állatvédelmi ügyekben, így több esetben attól, hogy a meghozott döntés ellen jogorvoslat érdekében bírósághoz fordulhassanak. A Panasztörvény indokolása szerint a panasz és a közérdekű bejelentés kisegítő jellegű, szubszidiárius jogintézményként kerül szabályozásra. Vagyis olyan háttérbeli, kisegítő jellegű eszköztár, melyhez akkor nyúlunk, ha  nincs az adott probléma megoldására kifejezetten létrehozott jogintézmény a jogalkotó részéről. “Mi tehát a Panasztv. valós funkciója? Tulajdonképpen egy...