Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


ügyvezető

Bogie # e-mail 2006.08.17. 07:44

Várjcsak Attika, ezek szerint egy bt. beltagja egyáltalán nem vállalhat máshol munkát???

Ez azért sántít, mert az APEH szerint meg, ha van 36 órát meghaladó munkaviszonya, akkor nem kell utána járulékot fizetni.

Akkor most, hogy van?

Bogie # e-mail 2006.08.17. 07:39

Ok, nekem is logikusan nem volt a válasz, csak gondoltam, hátha van más logika is:)

Mi a helyzet az ügyvezető szerződésével?

Lehet-e abban akármilyen kedvezményt/juttatást adni az ügyvezetőnek, akár olyat vagy még jobbat, mint egy munkavállalónak?

Dr.Attika # e-mail 2006.08.17. 07:36

Bogie! Ebből következően nem. Az Mt. 188.§ szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint helyettese. A Gt. 21.§ (2) bek. szerint a kkt. és bt. ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el, így vonatkozik rá az Mt. X. fejezetének különös rendelkezése.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Bogie # e-mail 2006.08.17. 07:22

Attika, ezek szerint egy Bt. egyedüli beltagja sem lehet egy másik, teljesen eltérő tevékenységű és érdekeltségű Kft. ügyvezetője?

Dr.Attika # e-mail 2006.08.17. 00:36

Ja és ne felejtsük el a Mt. 191.§ (1) bekezdését, miszerint a vezető további munkaviszonyt , illetve egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet.
Azt hiszem így megadhatjuk a pontos választ a kérdezőnek, hogy NEM.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr.Attika # e-mail 2006.08.17. 00:11

No akkor vegyük ezt a gépkocsivezető ügyvezető munkaviszonyban esetet. Ugye legalább két ügyvezető kell ahhoz, hogy munkaszerződést lehessen kötni. A cég gépkocsijával alkalmazott ügyvezető, gépkocsivezető fuvarozza a másik ügyvezetőt üzleti tárgyalásra. Súlyos önhibás balesetben ( mondjuk ittasság )a másik ügyvezető megsérül. Az önhibás ügyvezető gépkocsivezetőt azonnali felmondással el kell bocsájtani. Mivel a másik "harcképtelen", ezért a gépkocsivezető ügyvezető kirúgja saját magát. De megnézném ezt a felmondó levelet. Ha nem rúgja ki saját magát, akkor a többi gkv-t sem lehet kirúgni.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Bogie # e-mail 2006.08.16. 22:35

Mi lenne színlelt? Ügyezető nem lehet alkalmazott, mert a törvény így akarja, de attól még lehet legalább annyira jó szerződése, mintha alkalmazott lenne.

Ez tilos lenne?

ObudaFan # e-mail 2006.08.16. 21:19

Szerintem több értelme van annak, ha valaki más vállalja az ügyvezetőséget, de a tényleges feladatokat cégvezetőként, munkaviszonyban az eddigi ügyvezető csinálja.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Gilgamesz # e-mail 2006.08.16. 21:05

Azt gondolom, hogy nem, akkor már színlelt szerződéssé válna.

Bogie # e-mail 2006.08.16. 20:41

Mi lenne az előnye, hogy munkavállaló is annál a cégnél?

Nem lehet kikötni szabadságot, meg mindenféle juttatásokat (nyudíjpénztár stb) egy megbízási szerződésben?

Vadalma # e-mail 2006.08.16. 20:27

De lehet ugyanott ahol ügyvezető más munkakörben munkaviszonyban, ezt semmi nem zárja ki.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2006.08.16. 20:00

Köszönöm, Attika!
Lemaradtam az új törvényről. Mea culpa.

(Feljegyzés: jogszabályt megnézni, utána firkálni.)

www.kbs-ugyved.hu

Gilgamesz # e-mail 2006.08.16. 19:39

A kérdés megalapozásához összeszedtem egy kis citátumgyűjteményt (szó szerinti idézetek):

Vezető tisztségviselő nem állhat munkaviszonyban. Ez a szabályozás azonban nem zárja ki, hogy más minőségben (más munkakörben) továbbra is munkaviszonyban dolgozzon a társaságnál.
origo Nem lehet alkalmazott a vezető tisztségviselő, 2006. március 16., csütörtök, 7:28|Utolsó módosítás: 2006. április 13., csütörtök, 11:25

Schobert Judit ügyvédet kérdezte a HVG.

  • A már tíz évnél is régebbre visszanyúló vitában, hogy lehet-e saját cégével munkaviszonyban a kft tulajdonos-ügyvezetője, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) álláspontja egyértelműen elutasító. Ráadásul a Legfelsőbb Bíróság két évvel ezelőtti jogegységi határozata - miszerint a bt egyedüli beltagja nem létesíthet saját cégével munkaviszonyt - mintha lovat adna az adóhatóság alá.
  • Ami az egyetlen beltaggal rendelkező bt-k helyzetét illeti, a Legfelsőbb Bíróság (LB) jogegységi határozata egyértelmű: ilyen esetekben kizárja, hogy a beltag munkaviszonyt létesítsen társaságával. Ám a döntés indoklása nem erősíti meg az APEH kft-ügyvezetőkkel kapcsolatos álláspontját, sőt! Abban ugyanis a jogi fejtegetés következményeként az áll, hogy a bt-knél, szemben a kft-kkel, a taggyűlés - mint a gazdasági társaságokról szóló törvény (gt) szerinti munkáltató - nem tekinthető a beltag személyétől elkülönült szervnek, márpedig az fogalmi alapvetés, hogy munkaviszonyban ez megtörténjen. Vagyis a kft ügyvezetőjénél az LB szerint sem áll meg az a legtöbbet hangoztatott ellenérv, hogy saját magával senki sem köthet munkaszerződést.
  • A legutóbbi APEH-állásfoglalások - lehet, már végső érvként - a munkaviszony egy másik alapvető elemét, az alá- fölé rendeltség meglétét kívánják vizsgálni, vagyis a taggyűlésben többségi szavazattal rendelkező ügyvezető-tulajdonos esetében ennek hiánya lenne a munkaviszony létesítését kizáró ok.
  • Ez az érvelés szerintem több sebből is vérzik. Először is a gt kimondja, hogy saját ügyében senki sem szavazhat a taggyűlésen, vonatkozik ez természetesen a többségi tulajdonosra is, tehát az ily módon előálló "önmagával való szerződés" eleve kizárt. Arról már nem is szólva, hogy szintén a gt mondja ki, hogy "vezető tisztségviselő e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója által nem utasítható".
  • Ezek szerint van megoldás?
  • Szerintem a kft-k ügyvezetői - függetlenül a jogforrásnak nem tekinthető APEH-állásfoglalásoktól - igenis bármiféle fenntartás nélkül létesíthetnek munkaviszonyt cégükkel, kivéve az egyszemélyes kft-ket.

A hvg.hu a jogszabály véleményezésében résztvevő VOSZ jogi bizottságát és D. Kovács István cégtanácsadót kérdezte a változásokról.
Kinevezett vezető tisztségviselőknek sem adhatnak munkaszerződést, így azok sem lesznek jogosultak lakástámogatásra, étkezési jegyre, illetve egyéb – alkalmazotti jogviszonyhoz köthető - juttatásra. Egyetlen kivétel, ha mondjuk az ügyvezető informatikusként is tevékenykedik, s fizetését ilyen címszó alatt veszi fel.

Szerződni vagy nem szerződni? 2006.05.22, InfoMedia Kiadó
A 2006. július 1-jétől hatályba lépő változásról kérdeztük dr. Fodróczy Géza ügyvédet.
A vezető tisztségviselő e minőségében nem állhat a jövőben munkaviszonyban, de nem következik, hogy a vezető tisztségviselő egyáltalán nem állhat munkaviszonyban - vezető tisztségviselői jogviszonya mellett - a társasággal.
LO: Ha jól értelmezem a hallottakat, ez azt jelenti, hogy az új szabályozás nem zárja ki, hogy más minőségben (más munkakörben) továbbra is munkaviszonyban dolgozzon a társaságnál az ügyvezető?
FG: Így van, természetesen más munkakörben más tevékenységet végezhet munkaviszony keretében a vezető tisztségviselő.

penzcentrum.hu Itt a vezér-csel! - 2 kiskapu az új törvény alól... 2006. június 27., kedd 8:30
A másik megoldást egy kettős jogviszony jelenti. A törvény ugyanis azt nem írja elő, hogy aki ügyvezető, az nem lehet egyben más tisztségben munkavállaló is ugyanazon cégnél. Kreálni kell tehát egy munkakört (pl. pénzügyi vagy személyügyi koordinátor, de lehet az illető akár sofőr is), amit az ügyvezető egyszerű munkavállalóként tölthet be, és így jogosulttá válik azokra a szolgáltatásokra, amelyek eddig is megillették.
(…) Emellett ügyvezetőnk dolgozik munkavállalóként, amiért rendes munkabért kap, van egy munkaszerződése, feladatait leírja a munkaköri leírás és kapja a munkavállalóknak járó különböző juttatásokat. Ha pedig felmondanak neki, jár a felmondási idő és végkielégítést is kaphat a feltételek megléte esetén. Arra kell csak vigyázni, hogy emberünknek munkavállalóként nem lehet az a feladata, amit egy ügyvezetőnek kell csinálni, tehát nem írhatjuk bele a munkaköri leírásába, hogy képviseli a céget, eljár a hatóságok előtt stb., hanem kreálni kell neki valamilyen ettől eltérő feladatkört.

Holnaputántól változik a társasági törvény! Megrohamozzák az ügyvédeket 2006-06-29 08:38:46
A Népszavának nyilatkozó ügyvéd ennek kapcsán elmondta: alkalmazotti mivoltáról nem kell lemondania a társaság első emberének, hiszen más feladatra köthet munkaszerződést a vezetővel, kizárólag az ügyvezetői munkakör nem jöhet szóba. Semmi nem tiltja például, hogy a pénzügyek intézésével bízzák meg az illetőt, de ellenőrként, csoportvezetőként is dolgozhat. Fontos kitétel viszont, hogy alkalmazottként aláírt kontraktusában nem szerepelhet feladatként a cég képviselete. Ezzel a kettős jogviszonnyal elkerülhető, hogy le kelljen mondania a szabadságról a társaság első emberének, s nem esik el a társadalombiztosítási szolgáltatásoktól sem. (hirado.hu)

Az ügyvezető azért takaríthat munkaszerződéssel az általa irányított cégnél
Fura búcsú a munkaviszonytól 2006-06-29
Horváth Gyula ügyvéd, a Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa
Az új törvény nem mondja ki, hogy vezető tisztségviselő egyáltalán nem állhat munkaviszonyban a társasággal. A törvény indokolása szerint az ügyvezető nem ügyvezetői, hanem más feladatokra köthet munkaszerződést a céggel.

Dr.Attika # e-mail 2006.08.16. 18:42

KBS! Július 01-től nem lehet ellátni az ügyvezetést munkaviszonyban, csak megbízásos jogviszony keretében.
Egyébként nem lehet munkaviszonyban más munkakörben ugyanannál a cégnél, ahol ügyvezető.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2006.08.16. 18:31

egy önkormányzati tulajdonú kft. ügyvezetője, természetesen már nem munkaviszonyban.
Bocsánat, de a kft ügyvezetőség többnyire munkaviszony - tehát az a természetes. Mi a gond ezzel, miért kerestek más megoldást?

www.kbs-ugyved.hu

Gilgamesz # e-mail 2006.08.16. 18:07

Tisztelt Cím!

Július közepén lettem egy önkormányzati tulajdonú kft. ügyvezetője, természetesen már nem munkaviszonyban. Az e témáról megjelent írások alapján jómagam is úgy szerettem volna / szeretnék eljárni, hogy az ügyvezetés mellett egy másik munkakörre pedig munkaviszonyt létesítenék ugyanebben a kft.-ben. A gazda önkormányzat jogásza megkérdezett erről egy bejegyző bírót, aki szerint a vázolt megoldás "a joggal való visszaélés lenne".
Kinek van igaza?
Ha járható ez az út, akkor hogyan kell elrendezni a munkáltatói jogok gyakorlását?
Előre is köszönöm a segítségüket!
Tisztelettel:
Gilgamesz