Dr. Kovács Tímea: Angol nyelvű szerződéses rendelkezések az újonnan kialakuló, egységes angol jogi terminológia tükrében

Jelen cikkben a rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, az Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője az angol nyelvű rendelkezések terminológiájáról, azok elnevezéseiről, és a legproblémásabb szerződéses rendelkezésekről ír. Emellett néhány, a gyakorló jogászok, ügyvédek és fordítók által a területen már feltárt buktatóra és azok megoldásaira is kitér.

Az újonnan kialakuló egységes angol jogi terminológia

Ahogy rovatom előző cikkeiben írtam, az Európai Unióban jelenleg is egy olyan közös referenciakeret, közös hivatkozási alap létrehozása zajlik, amely tartalmazza a jogalkotáskor vagy jogszabály-módosításkor az uniós jogalkotó által alkalmazandó közös elveket és jogi terminológiát. Így ha egy tagállam az adott jogterületen új jogszabályokat alkot, vagy a meglévőket módosítja, akkor a közös referenciakeretet akár mintaszabályként alkalmazva, akár az abban testet öltött európai „közös jogi nyelvezetet” – jogi terminológiát felhasználva teheti meg ezt. Az előző cikkekben láthattuk, hogy a kialakulóban lévő egységes európai jogi terminológia már megjelent – a tagállamok jogalkotói szándékának megfelelő szabályrendszerbe illesztve – a jogintézmények elnevezésein keresztül a tagállamok, így Magyarország jogszabályaiban és jogi terminológiájában is. Üdvözöltem, hogy ezáltal az eddigi széttagolt, az angolszász gyökerekhez és gyakran a ‘common law’-hoz is visszanyúló jogi angol terminológiát felválthatja végre a tudományos megalapozottsággal, egyetemi és gyakorlati szakemberek által kimunkált, egységes angol jogi nyelvezet.

A jogi angol terminológia egységesülésének jelentős előnye, hogy amennyiben a szaknyelvet használó jogász, ügyvéd ismeri az új angol nyelvezetet-szakszókincset, akkor egyszerűvé és könnyen érthetővé válnak az angol jogi szakszövegek, és minőségében elsőrangú iratok, szerződések, feljegyzések, levelek, stb. megszövegezésére válik képessé.

Angol nyelvű szerződéses mintarendelkezések

A szerződéses rendelkezések előfordulási gyakorisága függ attól, milyen típusú szerződésről beszélünk, de természetesen angol nyelven is gyakori tartalmi elem a felek megnevezése, a szerződés tárgya, az akaratnyilvánítást tartalmazó rendelkezés, az ár vagy ellenérték pontos meghatározása, teljesítés helye, ideje, stb. Az angol nyelvű szerződés rendelkezései között vannak olyanok, amelyek megszövegezését egyszerűsíteni lehet azáltal, hogy mintarendelkezéseket használunk. Az ún. ‘standard form contract’ esetén az ügyvéd, jogtanácsos előre „legyártott” szerződéssel dolgozik, azaz csak a szerződő felek adatainak kitöltésére illetve egyéb (a szerződésben opcióként szereplő) rendelkezés kiválasztására szorítkozik. Ennek alkalmazási köre azonban viszonylag szűk, például nemzetközi érdekeltségű cégnél a külföldi anyavállalat preferálhatja ilyen szerződés használatát.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely rendelkezések megszövegezését szokták az ügyvéd, jogtanácsos „hatáskörébe tartozónak” tekinteni (mivel általában azokat az anyagi jog alapján, önállóan is meg tudja szerkeszteni), ezzel szemben mely rendelkezések esetén van szükség a tárgyalási szituációban való aktív részvételére (amelyet később a szerződés keretei között rögzít), akkor a következő általánosan értelmezhető, hangsúlyozottan szubjektív tapasztalatokra épülő felsorolást érdemes áttekinteni:

Rendelkezések, amelyeket többnyire a jogász – az anyagi jog alapján vagy az általa ismert szervezet működése miatt – önállóan is elő tud készíteni, gyakran hasonló megszövegezéssel:

Parties
Definitions
Warranties
Indemnification
Governing law
Choice of jurisdiction and forum
Counterparts
Confidentiality
Notices
Severability of terms
Intellectual Property Grant / Licence
Waiver of rights, etc.

Rendelkezések, amelyek megszövegezése nagyban függ a megállapodások tartalmától (‘terms agreed’), ezek esetén szükséges a jogász információkkal történő ellátása illetve a tárgyalási szituációban való részvétele:

Preamble or Background
Commencement and effective date
Termination
Assignment rights
Communications
Payment & Acceptance
Prices / Pricing
Products
Services
Purchase orders
Taxes
Limitation of liability
Limitation of remedies
Delivery
Amendments to the agreement, etc.

A legproblémásabb szerződéses rendelkezések

Az IACCM elnevezésű szervezet (‘The International Association for Contract & Commercial Management’) a tagok számára elérhető, angol nyelvterületen végzett felmérésben megkérdezte a gyakorló ügyvédeket, jogtanácsosokat, hogy tapasztalataik alapján melyeket tartják a tárgyalások szempontjából legproblémásabb szerződéses rendelkezéseknek. Mivel ezek megszövegezésére hasznos lehet különösen figyelni, megosztom itt a lista egy részét. Az első 10 helyen az alábbi rendelkezések szerepeltek:

1 Limitation of Liability
2 Indemnification
3 Price / Charge / Price Changes
4 Scope and Goals
5 Liquidated Damages
6 Payment
7 Data Protection / Security
8 Intellectual Property
9 Service Levels and Warranties
10 Warranty

Szerződéses rendelkezések angolul és magyarul

Itt az adott keretek között tekintettük át a szerződéses rendelkezések egyes angol nyelvű elnevezéseit, további részletek számos egyéb szerződéses mintarendelkezéssel együtt a Szerző új, kétnyelvű könyvében olvasható1. Ehhez kapcsolódóan a Szerző által tartott gyakorlatias képzés (workshop) keretében, néhány óra alatt rendszerezve tekinthetőek át a gyakori angol nyelvű szerződéses mintarendelkezések2.

1: dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv I. Contract law – Szerződések joga 2015 Budapest; A kötet megrendelése: http://drkovacstimea.hu/…zodesek-joga

2: Jelentkezés a 2015 őszén tartandó, „Szerződések / Contracts” workshop-ra: http://drkovacstimea.hu/…sek-workshop