Kategória: Blog: Jogi szaknyelv

Dr. Asztalos Hajnalka: A GDPR adatvédelmi fogalmai angolul és magyarul

Dr. Asztalos Hajnalka alábbi cikkében a GDPR adatvédelmi fogalmait egy magyarról angolra történő fordításon keresztül járja körbe. Ennek során több, az adatvédelem területén előforduló jogfogalomról olvashatunk, a kapcsolódó magyar-angol szókinccsel együtt. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

Dr. Kovács Tímea: A törvény szavai című új tanulmánykötetről

2018 végén megjelent A törvény szavai című tanulmánykötet, amely a magyar jogi nyelv jellegzetességeit mutatja be. Újdonsága, hogy az elemzés számítógépes mennyiségi módszerrel történt. Az alábbiakban dr. Kovács Tímea egyetemi oktató jogász-nyelvész ír a kötetről.

Vodila Gergely: A jogi szakszövegek fordításáról egy rendelkezés elemzésén keresztül

Vodila Gergely okleveles szakfordító egy konkrét rendelkezés magyarról angolra történő fordításán keresztül gyakorlati szemszögből ír a jogi szövegek fordításáról. Ennek során több, a jogi szövegek nyelvtanát érintő tippet is kapunk és tájékozódhatunk a fogyasztó egy jogosultságáról, a kapcsolódó magyar-angol szókincsről. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

Dr. Vinnai Edina PhD – dr. Kovács Tímea: Új kötet a jogi nyelvhasználatról egyetemi docens-jogász tollából

Jelen melléklet keretében is üdvözöljük Vinnai Edina, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének nemrégiben megjelent monográfiáját, amelynek címe “Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása”. Alább a kötetről Dr. Vinnai Edina PhD, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője, és a szerzőről jelen melléklet alapító rovatvezetője, dr. Kovács Tímea egyetemi oktató-kutató, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

Dr. Kovács Tímea: Az offshore cégek és a kapcsolódó adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelői

Jelen bejegyzés az offshore cégekről, és az ezzel kapcsolatos adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea egyetemi oktató (PPKE JÁK jogász-szakfordító képzés), jogász, az Angol jogi szaknyelv II. Business law Gazdasági jog c. kétnyelvű kötet szerzője, a Gazdasági jogi angol kétnyelvű online képzés tananyag-fejlesztője írta.

Dr. Vinnai Edina PhD – dr. Kovács Tímea: Folyóirat a magyar jogi szaknyelvről

Jelen melléklet keretében is üdvözöljük a Magyar Jogi Nyelv folyóirat első számát. A szaklap első számáról alább a melléklet alapító rovatvezetője, dr. Kovács Tímea egyetemi oktató-kutató, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója és Dr. Vinnai Edina PhD, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője ír.

Dr. Kozma-Cserba Andrea: Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről III. – Egyes közjegyzői nemperes eljárások terminológiája

Dr. Kozma-Cserba Andrea gyakorló jogász, német jogi szakfordító jelen bejegyzésében a közjegyzői nemperes eljárások terminológiájának alapjaiba vezeti be az olvasót. Ennek során tájékozódhatunk a közjegyzői tevékenységre irányadó jogszabályokról és a közjegyzők feladataihoz kapcsolódó német szókincsről.

Dr. Vinnai Edina – dr. Kovács Tímea: Kutatások a jog és a nyelv kapcsolatáról

A magyar jogi nyelv áttekintő leírását tűzte ki célul az a Miskolci Egyetemen folyó kutatási projekt, amelynek június 22-ei megbeszélésére jelen Jogi szaknyelvi rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogász-nyelvész is meghívást kapott. Az alábbi összefoglalóban a kutatás céljai mellett a „jog és nyelv” (’law and language’) néven ismertté vált szakterület alapfogalmaiba is bepillantást nyújtunk.

Dr. Kovács Tímea: Új kormányhatározat a Magyar Közlönyben angolul és az emberi jogokat érintő angol-magyar kifejezések

Mivel a Kormány egyik határozatának nagy része csak angol nyelven olvasható a néhány napja megjelent Magyar Közlöny 2016. évi 108. számában, ennek értelmezéséhez adunk az alábbiakban kétnyelvű segítséget. A határozat Magyarországnak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa általi felülvizsgálatához kapcsolódik. Jelen cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.

Dr. Kovács Tímea: Közösségi megosztáson alapuló szolgáltatások szabályozása az Über példáján keresztül és a kapcsolódó angol kifejezések

Nemrégiben írtam az olyan közösségi szállásmegosztó szolgáltatásokról és a kapcsolódó angol szakkifejezésekről mint az ’Airbnb’. Jelen bejegyzés a téma aktualitását tekintve most a közúti személyszállítás ezen formájáról, nevezetesen az Über-t érintő jogszabály-módosításokról és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője) írta.

Dr. Kovács Tímea: Airbnb és Facebook-függelék a bérleti szerződésekben, avagy a bérlet új trendjei és a kapcsolódó angol kifejezések

Szinte naponta hallhatunk az ’Airbnb’ típusú bérlet terjedéséről, és egyes bérleti szerződésekben már megjelent egy ún. Facebook-kiegészítés.1 Jelen bejegyzés ezen trendekre tekintve a bérletről és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.