Dr. Kovács Tímea: Airbnb és Facebook-függelék a bérleti szerződésekben, avagy a bérlet új trendjei és a kapcsolódó angol kifejezések

Szinte naponta hallhatunk az ’Airbnb’ típusú bérlet terjedéséről, és egyes bérleti szerződésekben már megjelent egy ún. Facebook-kiegészítés.1 Jelen bejegyzés ezen trendekre tekintve a bérletről és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.

Facebook-kiegészítés a bérleti szerződésekben

Egy érdekes hír látott napvilágot pár hete, amely szerint egy amerikai társasház tulajdonosai úgy döntöttek, bérleti szerződésük részeként összes bérlőjük számára kötelezővé teszik egy ún. Facebook-kiegészítés elfogadását. A kiegészítés szerint minden bérlőnek Facebook-profiljával „barátkoznia kell”, ismerősként be kell jelölnie a cég Facebook-oldalát, ha mégsem, azt a bérleti szerződés megszegésének tekintik. Vajon a Facebook-profil jogviszonyainkban egyfajta azonosítóként fog működni, ahogy gyakran használunk akár egy telefonszámot vagy egy e-mail címet a kapcsolattartó neve mellett, például egy bérleti szerződésben? Sokan adatvédelmi irányelvei miatt nem használják a Facebook-ot, ők emiatt nyissanak Fb-profilt, ha lakást bérelnének? Facebook-oldalunkon is feltettük a kérdést, hogy követőink jogászként vagy magánemberként mit gondolnak erről a tendenciáról és a jogba, illetve nyelvünkbe való beszivárgásáról.

A magyarországi trendekről

Egyik követőnk értékes hozzászólása szerint ez a tendencia már Magyarországon is megjelent adott szolgáltatásokról szóló szerződésben: „Társasház oldalát lájkolva annak tulajdonosa jóval kevesebb információhoz juthat, mind FB ismerősként, pl. jelenleg gyakorlatilag csak az egyébként is nyilvános posztokat láthatják így. Ugyanakkor valóban van némi reklámértéke a dolognak, hiszen az ismerősök látják az általa lájkolt/követett oldalak között. Megjegyzem, Magyarországon is láttam már hasonlót, miszerint egy min. 10 fős társaság által igénybe vehető szolgáltatás 50%-os (!) kedvezményének feltétele, hogy az összes igénybe vevő lájkolja a szolgáltató oldalát.” Egy másik Facebook-hozzászólónkkal is egyetértünk, mivel ez ténylegesen “lehet egyfajta nyomon követés, hogy mi történik a lakással, értem úgy, hogy a posztokban, illetve lehet egyfajta reklám”.

A fenti tendencia a bérbevevő jogaira nézve mindenképpen aggályos, hiszen áttételesen kikövetkeztethető akár az adott személy lakcíme is.

A bérlet ha ’Airbnb’

Szinte naponta hallhatunk az ’Airbnb’-ről mint a bérlet egy újfajta, terjedő fajtájáról szóló híreket. Az ’Airbnb’ az angol ’Air bed and breakfast’ rövidítése, amely tulajdonképpen egy szállásközvetítő közösségi hálózat. Az ’Airbnb’-t három amerikai fiatal indította útjára még 2008-ban San Franciscóban, mára már világszerte elterjedt. A célja, hogy a külföldi szálláskeresők és a szabad szobával rendelkező helyiek egymásra találását segítsék. Pár év alatt oly mértékben elterjedt a közösségi szállásmegosztás Magyarországon is, hogy a legfrissebb becslések szerint mostanra már nagyjából 8000 lakást kínálnak bérlésre a magyar Airbnb-n2. Külföldön találunk példákat az Airbnb legalizálására (pl. Los Angeles városa ilyen szabályokat javasolt nemrégiben), és a szigorú tiltásra is: mint akár Santa Monica-ban, ahol teljesen betiltották a lakások kevesebb, mint 30 napra történő bérbeadását, illetve csak akkor teszik lehetővé, ha a bérlőt nyilvántartásba veszik és megfizetik a kirótt adót.

Az AirBnB –féle bérlet Magyarországon

Magyarország területén az erre a tevékenységre vonatkozó kereskedelmi szálláshely működésének feltételeit a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. Eszerint a helyi jegyzőtől kell engedélyt kérnie annak, aki ingatlanát szálláshelyként bérbe adná. A szállásadónak a szálláshely-üzemeltetési engedély átvétele után 15 napon belül be kell jelentkeznie a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Adócsoportjához idegenforgalmi adózásra az erre rendszeresített nyomtatványon, illetve többféle adó megfizetése és adózási fajta (pl. átalányadózás) is szóba jön.

Az ingatlan-bérleti szerződésekre vonatkozó szabályok a magyar Ptk.-ban

Mind egy lakás hosszabb távra való bérbeadása, mind Airbnb esetén Magyarországon a bérletre és a lakásbérletre vonatkozó általános szabályok alkalmazandóak. Ezeket alapvetően a Ptk. 6:331.-6:348. §-ai tartalmazzák. A hatályos Ptk. 6:331. §-a értelmében bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles. A lakásbérleti szerződésre a Ptk. 6:342. § – 6:348.-ai illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Az ingatlanjog és a bérlet angol terminológiája

Az adott bérleti szerződés angol nyelvű elnevezései lehetnek az alábbiak:

Albérleti szerződés – Sublease Agreement

Bérleti szerződés módosítása – Lease Amendment

Módosított Bérleti szerződés – Amendment to Lease
Irodabérleti szerződés megszüntetése – Termination of Standard Office Lease

Jelen cikk kiegészítéseként a témához kapcsolódó angol szakkifejezéseket részletesebben tartalmazó, nyelvtanulásra alkalmas angol nyelvű szöveg és angol-magyar szószedet itt található.

A magyar ingatlanjognak megfelelő angol szókészletet (hiteles forrásból, gyorsan tanulható formában) a kétnyelvű “Gazdasági Jogi Angol Könnyedén” képzésünk és az “Angol jogi szaknyelv II. Business law Gazdasági jog” című könyvünk tartalmazza. A képzés és a kötet a társasági jog, munkajog, szellemi alkotások joga, közbeszerzések joga, eljárásjog területe mellett az ingatlanjogra vonatkozó, magyar jogot leíró angol szakterminológiát fedi le.

A kötetben foglalt tananyag hitelességét és a kiemelkedő minőséget (az első Szerződések joga-kötethez hasonlóan) számos szakértő lektorral is biztosítjuk, így jelenleg a könyvet 5, a szakterületén elismert jogász és nyelvész lektorálja jogi és nyelvi szempontok szerint. Nekik ezúton is szeretném megköszönni munkájukat, név szerint:
Dr. Navratyil Zoltán PPKE JÁK egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Tibor közbeszerzési szakértő jogász, ügyvezető (2013-2014-ben a Közbeszerzési Hatóság főtitkára)
Pókay Marietta PTE ÁJK Idegennyelvi Lektorátusának vezetője, Profex fővizsgáztató
Dr. Tivadar Krisztián LL.M. ügyvéd
Dr. Márkusné Dr. Szilágyi Krisztina jogász-szakfordító

A megjelenésről a Jogi Angol Klub tagjai és a Facebook-oldal követői azonnal értesülhetnek.

Dr. Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu
a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója, az Angol jogi szaknyelv-könyvsorozat szerzője, a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja

  1. Az eredeti hír Stacey Lantagne oldalán olvasható: http://lawprofessors.typepad.com/…-friend.html
  2. A hosszútávon gondolkodó bérlők szempontjai tekintve a fő probléma, hogy Budapest belvárosában emiatt megduplázódtak a korábban albérletként kiadott lakások bérleti díjai, míg az adóhatóság a bevételek eltitkolását sejti.