Dr. Kovács Tímea: Közösségi megosztáson alapuló szolgáltatások szabályozása az Über példáján keresztül és a kapcsolódó angol kifejezések

Nemrégiben írtam az olyan közösségi szállásmegosztó szolgáltatásokról és a kapcsolódó angol szakkifejezésekről mint az ’Airbnb’. Jelen bejegyzés a téma aktualitását tekintve most a közúti személyszállítás ezen formájáról, nevezetesen az Über-t érintő jogszabály-módosításokról és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője) írta.

Közösségi megosztáson alapuló szolgáltatások: a közúti és a „légi” Uber

A közösségi gazdaság (’sharing economy’) olyan üzleti modellt takar, amely az eszközök megosztására épül, lehetővé téve számunkra, hogy akkor használjanak valamit, amikor épp szükségünk van rá, mindezt anélkül, hogy az eszközt meg kelljen vásárolnunk. Ilyenek lehetnek az előző cikkemben már taglalt közösségi szállásmegosztó szolgáltatások, vagy a közösségi konyha, illetve a közösségi közúti személyszállítás. Emellett hallhatunk már a „légi Über”-ről is, amelyen keresztül a kis gépeket üzemeltető magán-légitársaságokkal együttműködve menetrend nélkül, de két napon belül meg tudnak szervezni bármilyen Európán belüli utat.1 Ez a trend hosszú távon egy erőteljes lépés lehet a fenntartható fejlődés felé, hiszen például egy közösségi repülő vagy telekocsi-szolgáltatás használatával jóval kisebb mértékben szennyezzük a környezetünket, mintha egyedül utaznánk saját autónkkal.

Az adóhatóságok és az állam viszont több okból kifolyólag is új kihívásokkal szembesül az egyre erősödő közösségi modellek miatt. Példának okáért a magánszemélyek egymás közötti szolgáltatás-kereskedelmére nehezen alkalmazhatóak a hatályban lévő adójogszabályok, a régieket felül kell vizsgálni, és a célokra tekintve az új trendekhez kell igazítani.2

A közösségi közúti személyszállításra vonatkozó szabályok változásai a magyar jogszabályokban

2016. 07. 24-től a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Kormányrendelet és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény is módosul.Eszerint a közlekedési hatóság a jogszabálynak nem megfelelő szolgáltatást biztosító alkalmazásoknak, illetve a szolgáltatást népszerűsítő weboldalaknak ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendeli majd el. A tiltás eszközéhez akkor folyamodhat, ha a taxi-szolgáltatást szervező vagy közvetítő nem felel meg a kormányrendeletben meghatározott diszpécserszolgáltatási követelményeknek és ezen engedély hiánya miatt a hatóság bírságot szabott ki, a megbírságolt pedig tovább folytatja ezt a tevékenységet. A blokkolást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezi és ellenőrzi, a blokkoló határozatnak – külön megjelölés nélkül is – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettje.3

Az Über-t érintő jogszabály-változáshoz kapcsolódó angol terminológia

Vegyük most sorra a témával kapcsolatban felmerülő angol kulcsszó-készletet! A közlekedési hatóság jelenlegi angol elnevezése ’the National Transport Authority’ (NTA). Az érintett Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság angol megfelelője a ’National Media and Infocommunications Authority’. Általánosságban az intézményre utalva használják a ’the Hungarian national communications authority’ angol megnevezést is.)

Ha a szabályozás lényegét szeretnénk angolul elmondani, akkor azt kellene megfogalmaznunk, hogy jogszabály hatásköröket biztosít a közlekedési hatóságnak arra nézve, hogy elrendelheti egyes alkalmazásoknak, illetve a szolgáltatást népszerűsítő weboldalaknak ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét. Ehhez segíthet, ha ismerjük például a ’ to block internet access to “illegal dispatcher services”’ összetételt.

A legnagyobb közösségi közúti személyszállítást végző cég, az Über reakciója a minap lett ismeretes. Eszerint a cég július 24-től felfüggeszti budapesti tevékenységét. Hogyan mondanánk ezt angolul? Egy jó megoldás lehet erre: ’Uber will be suspending its operations in Budapest effective on July 24.”

A téma aktualitását tekintve további kapcsolódó kifejezés angol nyelvi megfelelőinek ismeretében nemcsak a magyar változásokról elérhető, külföldön angolul megjelenő cikkek olvasásával tehetünk szert széles körű tájékozottságra, de a megszerzett szaknyelvi angoltudásunk jogászi (vagy fordítói) munkában is előnyt jelent. Ezért jelen cikk kiegészítéseként elkészítettem egy, a témához kapcsolódó angol szakkifejezéseket részletesebben tartalmazó, nyelvtanulásra alkalmas angol nyelvű szöveget és angol-magyar szószedetet, amely itt található.

Dr. Kovács Tímea
a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója
az Angol jogi szaknyelv-könyvsorozat szerzője
a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja

1.http://hvg.hu/gazdasag/20160714_Legitarsasagok_figyelmebe_Megszuletett_a_legi_Uber_konkurencia_harc 2016. 07.14.
2. Ugyanakkor a költségvetésnek többek szerint nem kell kieső bevételekkel számolnia, mivel például egy az Arbnb-n olcsó szobát találó turista ugyanannyi pénzből több napot tölthet célállomásán, ahol értelemszerűen többet eszik, iszik és vásárol, ez kompenzálhatja az államot az esetlegesen elmaradó adókért. Az internet „memóriája” pedig könnyen visszakereshetővé teszi azokat, akik a törvény szerint adó hatálya alá eső szolgáltatásokat vettek igénybe.

3. mti.hu 2016.07.14.