A passzív táppénz megszűnése

A 2011. július 1-jét követően bekövetkezett keresőképtelenségre már az új (biztosítottak szempontjából kedvezőtlenebb) táppénz szabályokat kell alkalmazni. Mivel a módosítással párhuzamosan a „visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással” büntetőjogi tényállás lett, a munkáltatók felelőssége a megfelelő tájékoztatásért megnövekszik. A jogalkotó szerint sok munkavállaló menekülési lehetőségként fogja fel a keresőképtelenséget.

A jogszabály-módosítással azoknak az érdekei sérültek, akik épp betegségük miatt veszítik el az állásukat, vagy a betegségük miatt nem tudnak új jogviszonyt létesíteni. Egy munkáltató nem tudja megváltoztatni az alkalmazandó jogszabályokat, azonban tehet azért, hogy a szükségszerű elbocsátás minél kevesebb negatív hatással legyen a munkavállalókra. Ilyen lehet a szervezett outplacement, pszichológiai segítség, vagy a tervezett, munkavállalói szempontokat is mérlegelő kiválasztási szempontrendszer.

Az Ebtv. 2011. július 1-jétől hatályos 43. § (1) bekezdés szerint táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik. Megszűnt tehát a lehetőség arra, hogy a munkaviszony megszűnését követő 3 napon belül még további 30 napig keresőképtelen állományba lehessen venni a volt munkavállalókat. A jogszabály módosítás indokolása szerint a passzív táppénz „ellentétes mind a táppénzre vonatkozó alapelvekkel, mind pedig a biztosítási elvvel, az elsősorban szolidaritási elemeket tartalmaz. Ezen ellátást sokszor nem valódi betegség miatt veszik igénybe, hanem inkább a munkanélküliség előli első menedékként”.

A passzív táppénz megszűnésével összefüggésben további, a munkavállalók számára kedvezőtlen módosítás lépett hatályba. Így például: A gyermekgondozási díjra (gyed) történő jogosultság megszerzéséhez továbbra is 365 napi biztosítási idő szükséges, azonban ebbe már nem számít bele a biztosítás megszűnését követő táppénz ideje (ha a szülés 2011. július 31. utáni). Terhességi-gyermekágyi segélyre (gyes) már nem jogosult, aki a biztosítás megszűnését követően a biztosítási jogviszony megszűnése utáni táppénz folyósításának ideje alatt szül (2011. augusztus 31-ét követően).

Megszűnt továbbá az egészségbiztosítási szerv által méltányosságból megállapított táppénz lehetősége is.