2023. október 30-án Joe Biden kibocsátotta „A biztonságos és megbízható AI fejlesztéséről és használatáról” szóló elnöki rendeletét („Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence” – „Rendelet”). A Rendelet tartalmát részletesen elemeztük korábbi, két részes cikkünkben (1. rész és 2. rész).

A mostani cikkünkben megvizsgáljuk, hogy a Rendelet elfogadását követően az amerikai kormányzat milyen kulcsfontosságú intézkedéseket jelentett be az AI biztonsági kockázatainak kezelésével kapcsolatban, valamint az innováció előmozdítása érdekében.

Ezek az intézkedések az EU tagállamok kormányzatai számára is érdekesek lehetnek, mert egyértelműen megmutatják, hogy az USA végrehajtó szervei az AI szabályozási kezdeményezésekkel kapcsolatban jelenleg milyen területekre fókuszálnak.

1. Az AI biztonsági kockázatainak kezelése

  • Az USA Védelmi Törvénye (Defense Production Act) alapján a „legnagyobb teljesítményű” AI-rendszerek fejlesztői be kell jelentsék a Kereskedelmi Minisztérium (Department of Commerce) számára az AI biztonsági teszteredményeit, valamint az ilyen rendszerek betanítására alkalmas nagyteljesítményű számítógépes klasztereket.
  • A Kereskedelmi Minisztérium jogszabály-javaslata alapján a külföldi felhasználók számára AI-betanításhoz számítási teljesítményt biztosító felhőszolgáltatók be kell jelentsék ezt a tevékenységüket, valamint jelezniük kell azt is, ha a külföldi felhasználók rosszindulatú tevékenységekre használható nagy teljesítményű modelleket tanítanak be.
  • Kilenc kormányzati szervezet – köztük a Védelmi Minisztérium (Department of Defense), a Közlekedési Minisztérium (Department of Transportation), a Pénzügyminisztérium (Department of Treasury) és az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium (Department of Health and Human Services) – elkészítette az AI kritikus infrastrukturális ágazatban történő felhasználására vonatkozó kockázatértékelését.

2. Innováció

  • Elkezdődött a Nemzeti Mesterséges Intelligencia-Kutatási Erőforrás (National AI Research Resource) projekt pilot szakasza. A Nemzeti Tudományos Alapítvány (National Science Foundation) által irányított projekt egyik fő célja kutatók és tanulók számára számítási teljesítményt, adatokat, szoftvereket, nyílt és szabadalmaztatott AI modellekhez való hozzáférést és egyéb AI képzési forrásokat biztosító nemzeti infrastruktúra kialakítása.
  • Elérhetővé vált az „AI Talent Surge”, melynek célja az AI szakemberek, adattudósok szövetségi kormányzaton belüli felvételének a felgyorsítása.
  • Elindult a magas színvonalú, inkluzív AI oktatási lehetőségeket létrehozó oktatókat finanszírozó „EducateAI” kezdeményezés.
  • Bejelentették az úgynevezett „Regionális Innovációs Motorok” (Regional Innovation Engines – NSF Engines) finanszírozását. Ilyen például az áttörést jelentő klinikai terápiák létrehozása és méretezése céljából létrehozott, a világ legnagyobb regeneratív gyógyászati klaszterét felhasználó Piedmont Triad Regenerative Medicine Engine.
  • Az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium létrehozta a mesterséges intelligenciával foglalkozó munkacsoportját. A munkacsoport feladata az egészségügyben irányadó konkrét AI szabályozás kialakítása, valamint az innováció ösztönzése – például az AI segítségével támogatott eszközök értékelésére szolgáló módszerek kialakításával, valamint az AI felhasználásával történő gyógyszerfejlesztés és egészségügyi ellátás támogatásával. A munkacsoport koordinálta az egészségügyi algoritmusok használata során az előítéletek kezelésére vonatkozó irányelvek (Guiding Principles Help Healthcare Community Address Potential Bias Resulting from Algorithms) elkészítését.

3. Egyéb figyelemreméltó kezdeményezések

A Rendelet végrehajtásával kapcsolatos lépéseket tartalmazó Fact Sheet táblázatos formában részletez minden egyes további kezdeményezést. Ezek körül figyelemreméltó még a Közlekedési Minisztériumnak a „nem hagyományos és újonnan megjelenő közlekedési technológiák” tanácsa (Non-Traditional and Emerging Transportation Technology Council) számára kibocsátott utasítása, melynek célja a közlekedési ágazatnak az AI-al kapcsolatos iránymutatásra és technikai segítségnyújtásra vonatkozó igényeinek felmérése. Adatvédelmi szempontból jelentős gyakorlati fejlemény a Költségvetési Hivatal (Office of Managament and Budget) kezdeményezése a szövetségi kormányzati szervek adatvédelmi hatásvizsgálatainak hatékonyabbá tételével kapcsolatban, figyelemmel az AI, a technológia és az adathasznosítási képességek fejlődésére. Az Energiaügyi Minisztérium (Department of Energy) szintén létrehozott egy saját, az AI és más kritikus és újonnan megjelenő technológiák fejlesztését koordináló hivatalt.