Határozatlan idejű munkaviszony + ideiglenes munkakör

Jelenleg van egy határozatlan idejű munkaszerződésem, de ideiglenesen egy magasabb beosztásra kaptam megbízást, magasabb bérrel. Ez egy szerződés-módosításban került rögzítésre. Az eredetileg fél évre szóló megbízást, most újabb fél évvel meghosszabbították, novemberig. Kérdésem az lenne, ha az eredeti munkaszerződés egy másik pozícióra szól és határozatlan idejű, de a kinevezés az adott pozícióra csak határozott időre szól, akkor egy eseteleges november előtti akár munkáltató, akár munkavállaló általi felmondásra milyen szabályok vonatkoznak.

A kulcskérdés az, hogy pontosan miként módosították a munkaszerződést. Amennyiben úgy szól a megállapodásuk, hogy az ideiglenes munkakör megszűnését követően a munkáltatója ismét a korábbi munkakörében alkalmazza, úgy a munkaviszonyt továbbra is határozatlan idejű munkaviszonynak kell tekinteni, amelynek megszüntetésére a rendes felmondás szabályai az irányadóak. Ha a munkaszerződés-módosításban nem rendelkeztek arról, hogy az új munkakör ideiglenes jellegű, illetve annak megszüntetése után a munkáltatója Önt ismét a korábbi munkakörében foglalkoztatja, úgy adott esetben ez úgy értékelhető, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyt határozott idejű munkaviszonnyá módosították, amelynek megszüntetésére a rendes felmondástól eltérő szabályok vonatkoznak. Felhívom viszont a szíves figyelmét, hogy e kérdés tekintetében vizsgálni kell a munkaszerződés-módosítás szövegét és tartalmát, valamint a helyzet összes körülményét.