Közös megegyezés – megtévesztés?

Vasárnap felhívott a munkaadóm hogy hétfőtől nincs munkahelyem, mivel a fővállalkozó nem fizeti meg, amit a munkaadóm kért és ezért engem nem tud tovább alkalmazni. A munkaadóm ezért javasolta, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyomat. Öt nappal később ismét elkezdett neki dolgozni egy alkalmazott ugyan abban a munkakörben, mint amelyben én dolgoztam korábban. Mit tehetek?

A munkáltatónak lehetősége van a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató működésével összefüggő ok miatt rendes felmondással megszüntetni. Ilyen ok lehet pl. akár a kintlévőségek eredménytelen behajtása, amelynek eredményeként a munkáltató a működését folytatni nem tudja. Ha tehát a munkáltató működésének körülményeire figyelemmel fennállnak a rendes felmondás feltételei, a munkáltató ettől függetlenül javaslatot tehet a munkaviszony megszüntetésére közös megegyezéssel. Ha viszont a munkáltató a munkaviszony megszüntetését követő 5. napon azonos feladatok ellátásra, ugyanarra a munkakörre munkaviszonyt létesít egy új munkavállalóval, meg kell vizsgálni, hogy a munkáltatója a továbbfoglalkoztatás körülményeit tekintve megtévesztette-e Önt. Amennyiben a munkáltatója valóban megtévesztette Önt, úgy a közös megegyezést meg lehet támadni, vagyis – az irányadó keresetindítási határidőn belül – keresetlevelet terjeszthet elő az illetékes munkaügyi bíróságon.