Határozott idejű munkaviszony megszüntetése és annak következményei

Amennyiben a határozott idejű munkaviszonyomat én szeretném idő előtt felbontani, milyen következményekkel kell számolnom?

A határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással, illetőleg próbaidő kikötése esetén a próbaidő alatt azonnali hatállyal szüntethető meg. Amennyiben Ön már a próbaidőn túl van, illetve a rendkívüli felmondás feltételei nem állnak fenn, valamint a munkáltató a munkaviszony megszüntetéséhez közös megegyezés keretében nem járul hozzá, úgy Ön a határozott idejű munkaviszonyát jogszerűen nem tudja a határozott idő lejárta előtt megszüntetni. Rendkívüli felmondással akkor élhetne, ha a munkáltatója súlyos kötelezettségszegést követne el, pl. hónapok óta nem fizetné a munkabérét.

Ha a határozott idejű munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, a munkáltató számára köteles megfizetni az Önre irányadó felmondási időre járó átlagkeresetnek megfelelő összeget. Ha azonban a határozott időből még hátralévő időtartam rövidebb, mint az Önre irányadó felmondási idő, a munkáltató csak a hátralévő időre járó átlagkereset megfizetését követelheti. Amennyiben a munkáltatónak a munkaviszony jogellenes megszüntetéséből eredően kára származott, úgy a fent rögzített összegen felül kártérítést is érvényesíthet Önnel szemben.