Fogyasztóvédelmi bírság – ki a felelős?

Kereskedelemben dolgozom és lejárt szavatosságú terméket talált a Fogyasztóvédelem az árusítótérben. A Fogyasztóvédelem a munkáltatómat pénzbírsággal sújtotta, ami miatt a munkáltató most az üzlet alkalmazottaival akarja megfizettetni a munkáltatóra kiszabott pénzbírság felét. Meg kell fizetnünk a pénzbírság egy részét?

Mindenekelőtt vizsgálni kell, hogy kinek a feladata figyelni az egyes termékek szavatosságát. Vagyis a kérdés első körben az, hogy a munkaköri leírása szerint Önnek feladata-e figyelni a termékek szavatosságát vagy sem. Ha a munkaköri leírása nem tartalmaz ilyen feladatot/kötelezettséget, akkor vizsgálni kell, hogy a munkáltatónál van-e belső szabályzat, amely szabályozza a termékszavatosság figyelését. Ha van erre vonatkozóan belső szabályzat, akkor fontos, hogy a munkáltató Önt erről tájékoztatta-e, azaz tudomása volt-e arról, hogy a belső szabályzat szerint Önnek és a többi alkalmazottnak kell figyelnie a termékek szavatosságát. Amennyiben erről belső szabályzat sem rendelkezik, úgy még jelentősége lehet annak is, hogy az üzletben milyen szokás alakult ki arra vonatkozóan, hogy ezt a feladatot ki látja el, illetve milyen és kinek az utasítása alapján.

Ha a fentiek szerint – az eset összes körülményét vizsgálva – megállapítható az alkalmazottak felelőssége, úgy szándékosság esetén akár a teljes kárt kötelesek megtéríteni. Gondatlanság esetén a kártérítés mértéke korlátozott, vagyis a kártérítés mértéke legfeljebb a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének 50%-a lehet. A felek a munkaszerződésben ettől azonban eltérhetnek, amely szerint a kártérítés mértéke akár másfél havi átlagkeresetnek megfelelő összeg is lehet. Kollektív szerződés pedig legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg a kártérítés mértékét.