Kategória: Blog: Jogi szaknyelv

Dr. Kovács Tímea: A bérből és fizetésből élők fogalma a magyar szabályozásban és az EK angol nyelvű jogforrásaiban

Érdekes problémát vet fel a közösségi jogforrások által használt fogalmak magyar megfelelője, azok angol nyelvre történő tükrözése, a kifejezés hazai jogszabályokban való esetleges megjelenése. Egy konkrét példán keresztül, a „bérből vagy fizetésből élő” szókapcsolat elemzésén keresztül vizsgáltam most meg eme általános kérdéskört.

Dr. Kovács Tímea: A Kúria angol nyelvi megfeleltetéséről

A 2011. április 25-én a Magyar Közlönyben megjelent, 2012. január elsejétől hatályba lépő új magyar Alkotmány bevezeti a Kúria fogalmát, amelyet a Legfelsőbb Bíróság helyére lépő szerv elnevezésére használ. Az Alaptörvény 25. cikke szerint „a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria.” A Kúria angol nyelvi megfelelője után kutatva tisztában kell lennünk azzal a jogtörténeti ténnyel, hogy Magyarországon ezen elnevezésnek történelmi gyökerei vannak: a 16-17. századtól 1949-ig így nevezték a legfőbb bírói fórumot.

Dr. Márkusné Dr. Szilágyi Krisztina1: Az angol jogi szaknyelv nyelvi kultúrákon átívelő jogi alapjai és jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államok Texas szövetségi tagállamában született bírósági ítélet tükrében

Az angol jogi szaknyelv egy jogász-szakfordító szemüvegén keresztül Sehol nem válik annyira nyilvánvalóvá a nyelv és a jogrendszer közötti szoros összefüggés, mint amikor egy jogi normát a saját anyanyelvtől eltérő nyelven kell meghatározni, vagy amikor a fordítás segítségével és eszköztárával kell eljutni a saját anyanyelvtől eltérő forrásnyelv által megformált szövegtől annak eredendő gondolatvilágához.