Kategória: Blog: munkajog cikkek

Dr. Goda Mark: 2013. január 1-jén hatályba léptek az új Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezései

Tudja-e, hogy 2013. január 1-től hány nap alap- és életkor alapján járó pótszabadságra, illetve gyermeke után hány nap pótszabadságra jogosult? Tudja-e, hogy a szabadságot hány részletben és meddig kell a munkáltatónak kiadni, mikor lehet a szabadságot pénzben megváltani, és mikor kell a munkavállalónak a szabadság kiadására vonatkozó igényét a munkáltatónak jeleznie?

Dr. Goda Mark: Végkielégítés – kinek, mikor és mennyi jár?

Mi a végkielégítés funkciója, és vajon automatikusan jár-e minden esetben, ha a munkaviszonyt a munkáltató szünteti meg? Jár-e végkielégítés, ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg? Miért kaptam kevesebb végkielégítést, mint amennyit a törvény előír? Ismerje meg a végkielégítésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket!

Dr. Goda Mark: A felmondás új szabályai – a felmondási korlátozások (3. rész)

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy 2012. július 1-től miként alakult át a munkavállalók felmondási védelme. Sorozatunk jelen részében bemutatjuk a kismamákat és a gyermeküket egyedül nevelő apákat, valamint a „védett korú” és a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállalókat érintő felmondási korlátozásokat.

Dr. Goda Mark: A felmondás új szabályai (2. rész)

Sorozatunk első részében bemutattuk a felmondás elektronikus útón történő közlésének keretfeltételeit és kockázatát, a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét érintő változásokat, valamint a felmondási idő mértékével kapcsolatos új szabályokat. Jelen cikkünkben a határozott idejű munkaviszony felmondásával, valamint a felmondási védelmet érintő változásokkal foglalkozunk.

Dr. Goda Mark: A kismamák helyzete az új munka törvénykönyve hatályba lépése után

A 2012. július 1-én hatályba lépő új munka törvénykönyve több új rendelkezést is tartalmaz a várandós munkavállalókra és a kismamákra vonatkozóan. E rendelkezések egy része új kedvezményeket biztosít a kismamák részére, lesznek viszont olyan szabályok is, melyek visszalépést jelentenek a korábbi szabályozáshoz képest. Cikkünkben összefoglaljuk a kismamákra vonatkozó legjelentősebb szabályokat.

Dr. Goda Mark: A felmondás új szabályai (1. rész)

2012. július 1-jén hatályba lép az új munka törvénykönyve, s ezzel együtt a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó új törvényi rendelkezések is. Sorozatunk első részében a felmondással – „leánykori nevén” rendes felmondással – kapcsolatos változásokat ismertetjük.

Dr. Goda Mark: A munkaviszony jogellenes megszüntetése és annak jogkövetkezményei

Amikor a munkáltató szünteti meg jogellenesen a munkaviszonyt Mire kell figyelnie a munkáltatónak, ha meg akarja szüntetni a munkavállaló munkaviszonyát? Vannak-e formai, illetve tartalmi követelményei a munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatnak és milyen jogkövetkezményekkel jár, ha ezeket a feltételeket a munkáltató megsérti?

Dr. Goda Mark: Gazdasági válság – a csoportos létszámcsökkentések kora?

A gazdasági válság immár Magyarországon is érezhető. Egyes elemzések szerint az elkövetkező két évben akár több tízezer munkavállaló veszítheti el az állását. A magyarországi cégek számára ennek kapcsán több kérdés is felvetődhet: mikortól beszélünk csoportos létszámcsökkentésről? Kell-e alkalmazni speciális szabályokat a csoportos létszámcsökkentés során? Van-e konzultációs, tájékoztatási és bejelentési kötelezettsége a munkáltatónak? Milyen határidőket kell betartani? Mi történik, ha nem alkalmazom a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket?