A népszavazás intézményének újragondolását javasolja az Eötvös Károly Intézet, amely szerint politikai konszenzusra van szükség az alkotmányt is érintő kérdésben. Az intézet állásfoglalását kedden juttatta el az MTI-hez.

Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint az alkotmányozónak a parlamentáris keretekre való tekintettel vagy valamely konkrét normaszöveg érvényességét érintõ, vagy pedig nem állampolgári kezdeményezésre induló, de mindenképpen automatikusan beálló jogi következményekkel bíró, tehát további országgyûlési aktust nem igénylõ népszavazásban kellene gondolkodnia.

Véleményük szerint az országos népszavazás alkotmányi szabályai rosszak, és a hibák nem orvosolhatók alacsonyabb jogforrási szinten “finomhangolással” sem. Mint írják, ezért új népszavazás-koncepcióra van szükség, és annak újragondolására, hogyan tölthető ki tartalommal a hatalom közvetlenül gyakorlásának alkotmányban is rögzített eszköze.

Ki kell mondani, hogy az alkotmánynak a népszavazás kezdeményezésére, tárgyköreire és jogkövetkezményeire vonatkozó szakaszai nem illeszkednek a (…) parlamentarizmus rendszerébe, amelyben a végrehajtó hatalom közvetlenül a parlamentnek felel, és nem az állandóan változó akaratú népnek” – összegezte a jelenlegi rendszer kritikáját az intézet.

Az intézet szerint a rossz népszavazási törvény, a komoly és komolytalan népszavazási kezdeményezések tömege, valamint ezek nyomán az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság ellentmondásos és sokszor következetlen gyakorlata jellemzi a közvetlen hatalomgyakorlás e fontos eszközét.

Új alkotmányi szabályok megalkotására van szükség, ehhez pedig el kell dönteni, mi legyen a jövőben az országos népszavazás funkciója. Az intézet szerint nem szabad még egyszer a parlamentarizmus kereteivel össze nem férő népszavazási rendszert alkotni.

A lehetséges változatok között említették: az alkotmányozó választhatja azt az utat, hogy csak a megerősítő népszavazásoknak lehet helye, amely esetében az eredményes népszavazás egy jogszabály érvényességének feltétele, de létre lehet hozni a kifejezetten egy jogszabály érvényességét megszüntető népszavazást is.

Véleményük szerint állást kell foglalni abban a kérdésben is, megengedhető-e az állampolgári kezdeményezésre induló népszavazás, és ha igen, akkor milyen tárgykörökben. „Újra kell gondolnunk az eredményes népszavazás jogi következményeit is, nem helyes az, hogy a kinyilvánított népakarat végrehajtásának módja további értelmezéstől függ” – írták.

Az intézet álláspontja szerint az alkotmányozónak “automatikusan beálló jogi következményekkel bíró”, tehát további országgyűlési aktust nem igénylő népszavazásban kellene gondolkodnia.

Az Eötvös Károly Intézet szerint minden politikai erő könnyen beláthatja, hogy a népszavazás a jelenlegi formájában nemcsak a hatékony kormányzásra veszélyes, hanem ha ezt valamely politikai erő legitimációjának a demonstrálására használják, akkor az a demokratikus intézményrendszer devalválódásával jár együtt.