Elutasította Karsai Dániel életvégi döntésekkel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság. A népszavazási kezdeményezést 2023. december 1-én nyújtotta be a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász ügyvéd testvére, Karsai Péter, azzal a céllal, hogy a jogalkotó módosítsa a hatályos Büntető Törvénykönyv (Btk.) öngyilkosságban közreműködés tényállását.

Karsai Dániel 2023 szeptemberében állt nyilvánosság elé azzal, hogy gyógyíthatatlan ALS betegségben szenved. Karsai szakterülete ügyvédként az emberi jogok védelme, saját ügyén keresztül a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, valamint hazai porondon a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) fordult annak érdekében, hogy az életvégi döntések, ezen belül is az asszisztált öngyilkosság megengedhetősége tárgyában változást érjen el a magyar szabályozásban. Halálos betegként – nyilatkozatai szerint – számára „testhez álló” feladat az általa szenvedélyesen képviselt alapjogi vonatkozású ügy. Az alkotmányjogász úgy döntött, hogy élete hátralévő részében minden rendelkezésre álló jogi eszközt megragad annak érdekében, hogy

a jog biztosítson lehetőséget a cselekvőképes, vagyis teljes belátási képességgel rendelkező halálos betegek számára az életük méltó befejezéséről való döntéshez.

2023. december 1-én Karsai Dániel testvére, Karsai Péter is ezért nyújtott be népszavazási kezdeményezést, amely az életvégi döntések meghozatala esetén a döntést hozó betegnek segítséget nyújtó személyek büntetőjogi felelősségre vonása kizárására irányult.

Karsai Dániel otthonában 2023. december elején. – Fotó: Mohai Balázs / Jogi Fórum

A Büntető Törvénykönyv (Btk.)öngyilkosságban való közreműködés” törvényi tényállásának módosítására vonatkozó népszavazási kérdéseket a tegnapi nap folyamán vitatta meg az NVB.

Az ügyvéd egészségügyi állapota nem tette lehetővé, hogy részt vegyen a testület ülésén, így őt testvére képviselte. Karsai Péter előadta, hogy álláspontjuk szerint

a magyar választópolgárok ki akarják fejezni véleményüket az eutanáziával kapcsolatban, hiszen “ez mindannyiunk ügye”.

Az NVB elnöke, Sasvári Róbert az ülésen elmondta, hogy

a Btk.-t érintő kérdések „az asszisztált öngyilkosság törvényi tényállásáról” szólnak, így azok hitelesítése – és ennek okán egy esetlegesen érvényes és eredményes népszavazás eredményeként kötlezően eszközölendő jogalkotás – sértené az Alaptörvényt.

Az elnök meglátása szerint a kérdések pozitív elbírálása nem támogatható.

Az ülésen többen is röviden képviselték szakmai álláspontjukat. A kormánypárti, valamint ellenzéki politikusokból álló testület tagjai az első és a második kérdést is 8 „igen” és 4 „nem” ellenében utasították el. Fazekas Tamás, a Párbeszéd politikusa a Karsaival ápolt barátságára hivatkozással elfogultságot jelentett be – így ő nem vett részt a szavazáson.

Mindeközben Strasbourg előtt is folyamatban van a döntési procedúra, az Emberi Jogok Európai Bíróságán az életvégi döntések meghozatalának megengedhetősége tárgyában zajló perben a közeljövőben várható döntés.

Amennyiben Karsai számára pozitív határozatot hoz a strasbourgi testület, ez esetben a nemzeti jogalkotónak kötelessége lesz változtatni a hazai szabályozási környezeten.