Szoftverjogi kérdések kerültek napirendre a Jogi Fórum 2008. november 6-án megrendezett konferenciáján Budapesten. Ügyvédek, védői és sértetti jogi képviselők, igazságügyi szakértők és egy büntetőbíró tárták fel a terület problematikáját.

A különböző szakmai nézőpontokat és álláspontokat ütköztető, érdekes problémákat felszínre hozó rendezvényt Dr. Ormós Zoltán ügyvéd, a jogterület ismert és elismert szaktekintélye nyitotta meg szoftverjogi alapvetéseket tisztázó prezentációjával. Az előadó a szoftverjog fogalmának ismertetését, a szabadalmi oltalom és a szerzői jogi védelem elhatárolását, valamint a szoftverjogi oltalom jellegének (abszolút és relatív védelem), a jogterület nemzetközi és a hazai fejlődésének, tendenciáinak bemutatását követően a gyakorlati szakember tapasztalatával beszélt a szoftverjogi védelem tartalmáról, a szoftverekre vonatkozó speciális szabályokról. Ormós Zoltán részletesen áttekintette a szoftverekkel kapcsolatos két alapvető szerződéstípus, a fejlesztési- és licencszerződések tartalmi követelményeit, kiemelve a vagyoni jogok átengedésének kérdéskörét, valamint a munkaviszonyban, vagy más, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban létrehozott szoftverek problematikáját.

Dr. Cs. Tóth Lilla, az Ormós Ügyvédi Iroda munkatársa, az illegális szoftverhasználattal kapcsolatos sértetti jogi képviselet tapasztalatait összegezve körbejárta a szabad felhasználású szoftverek, valamint az illegális szoftverhasználat témaköreit. A prezentáció rövid történeti áttekintést nyújtva, olyan alapvető szoftverjogi fogalmakat tisztázva mint a public domain, a shareware, vagy a freeware, ismertette a szabad felhasználású szoftverek típusait, szerzői jogi megítélését. Az előadó az illegális szoftverfelhasználás kérdéskörében, annak különböző szempontok alapján történő csoportosítását követően részletesen beszélt a fizikai példánnyal kapcsolatos, illetve az online környezetben történő illegális szoftverfelhasználásról, valamint a műszaki intézkedések kijátszásának kapcsolódó problémáiról. A prezentációban szó esett a többszörözés (kiemelten a biztonsági másolat), a terjesztés (kiemelten a haszonkölcsön), a hiperlink és a belső link, továbbá a fájlcserélés (SzJSzT 7/2007/1) problematikájáról, a vagyoni hátrány számítása, valamint a bizonyítás nehézségeiről, a közvetítői eljárás jelentősségéről.

Karácsony József és Malincsák János igazságügyi informatikai szakértők az illegális szoftverfelhasználás gyakorlati problémáit, tapasztalatait összegezték a gyakorló szakemberek hozzáértésével és alaposságával. Karácsony József beszélt szoftverek illegális használatának világviszonylatáról, valamint a szoftverek szerzői jogi szemléletének magyar társadalomra jellemző hiányosságairól, kiemelve a tájékozatlanság és a költségérzékenység problémáját, az oktatás és a tájékoztatás szükségességét. Az előadó – képekkel is illusztráltan – ismertette a szoftverhasználattal kapcsolatos jogsértések leggyakoribb formáit, a területen szerzett szakértői tapasztalatait, a sikeres szakértői munka feltételeit. Malincsák János a továbbiakban részletesen szólt a szoftverekkel kapcsolatos visszaélések felderítése, valamint az eszközlefoglalás folyamatáról, jogász hallgatóságának hasznos áttekintést nyújtva az információ-gyűjtés lehetséges módjairól, az adathozzáférési lehetőségek típusairól, helyének meghatározásáról, valamint az adathozzáférési lehetőségekhez való hozzáférés lehetőségeiről.

Dr. Schadt Krisztián, a Pécsi Városi Bíróság bűntetőbírája az internet- és szoftverjoggal kapcsolatos peres eljárásokról, bírói gyakorlatról tartott szakmai eszmecserét generáló előadást. Az előadó szakmai tapasztalatot és pártatlanságot tükröző prezentációjában a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény törvényi tényállásának rövid elemzését követően részletesen beszélt a bizonyítási eljárás alapelveiről és problémáiról, a nyomozás, a lefoglalás és a szakértői vélemény bizonyítási eljárás során betöltött szerepéről, a nyomozás és a lefoglalás során a hatóság által elkövetett legjellemzőbb hibákról. A előadásban szó esett továbbá a bírói gyakorlat által felvetett értelmezési problémákról, az ítélkezés során megjelenő eltérő megközelítésekről, a biztonsági másolat, a kereskedelmi forgalomból kivont szoftverek, és a shareware programok problematikájáról, valamint a mediációs eljárás szerepéről egyaránt.

A konferenciát Dr. Magyar Csaba ügyvéd zárta érdekes, tanulságos jogeseteket felvető, az szoftverjoggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot elemző prezentációjával. A előadó védőügyvédi tapasztalatait összegezve beszélt a szakértő és a szakértői vélemény bizonyítási eljárásban betöltött szerepéről, az elkövetési érték és az okozott kár számításának ellentmondásairól, a telepített szoftver és a telepítőkészlet birtoklása értékelésének problematikájáról.

A résztvevők az előadások hanganyagát és prezentációit letölthetik a konferencia honlapjáról:
http://konferencia.jogiforum.hu/szoftverjog/

(Fotó: Fóris Gábor)