Jogalkotó szervünk 2009. június 29-én a büntetőjogszabályokat átfogóan módosító törvényeket fogadott el. Az új szabályozás a jelenlegitől néhol jelentősen eltérő változásokat vezet be büntető anyagi- és eljárásjogunkba.

A büntetőeljárást módosító törvény elsősorban az eljárások gyorsítását, egyszerűsítését, hatékonyabbá tételét szolgálja, többek között a tárgyalásról lemondásra, a bíróság elé állításra és a tárgyalások előkészítésére vonatkozó változtatásokkal, illetve a tárgyalási őrizet intézményének létrehozásával. A büntető törvénykönyv módosítása egyrészt súlyos bűncselekmények szigorúbb elbírálására, részben pedig egy “sértettorientált” büntetőpolitika kialakítására irányul. Az új büntetőpolitikában nagyobb teret kap a közvetítői eljárás, mint a helyreállító igazságszolgáltatás egyik eszköze.

A Jogi Fórum 2009. október 15-én megrendezésre kerülő konferenciáján a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője és egy neves, tapasztalt ügyvéd ismertetik az új büntető jogszabályokat, azok előnyeit és hátrányait, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója pedig bemutatja a közvetítői eljárás helyét és szerepét az új büntető jogszabályok tükrében. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.

ELŐADÓK, TÁMÁK:

Dr. Magyar György ügyvéd: Az új büntető anyagi és eljárási szabályok az ügyvédi gyakorlatban

 • Quasi vádalku – Lemondás a tárgyalásról 2009 augusztus előtti, és jelenlegi szabályozása nemzetközi kitekintéssel
 • Közvetítői eljárás – Mediáció – Tevékeny megbánás eddigi, és most hatályos szabályai ugyancsak összehasonlító adatokkal – különös tekintettel a védői joggyakorlatra és tapasztalatokra

Dr. Frech Ágnes bíró, a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője: Az új büntető anyagi és eljárási szabályok a bíró szemével

1. A büntető anyagi jogszabályokat érintő módosítás (2009. évi LXXX. törvény):

 • jogos védelem
 • megelőző jogos védelem
 • erőszakos többszörös visszaeső
 • szankciórendszer
 • a hivatalos személyek fokozott büntetőjogi védelme

2. A büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából készült és a büntetőeljárási törvényt érintő változások (2009. évi LXXXIII. törvény):

 • az eljárás gyorsítását célzó módosítás (tárgyalásmellőzéses eljárás-, bíróság elé állítás-, tárgyalásról való lemondás új szabályai)
 • a visszaélésszerű joggyakorlás megakadályozására vonatkozó intézkedések
 • az előzetes letartóztatás tartamának változása
 • a nyomozás feletti fokozott ügyészi felügyelet

Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója: A közvetítői eljárás helye és szerepe az új büntető jogszabályok tükrében

HELYSZÍN: Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 14.900,- Ft + Áfa

JELENTKEZÉS:

Online: konferencia.jo­giforum.hu
Telefonon: 06 40 200 686
Faxon: http://konferencia.jogiforum.hu/uploads/jogiforum_konferencia_2009b.pdf

Részletek: http://konferencia.jogiforum.hu/uj-bunteto-jogszabalyok

A Jogi Fórum további rendezvényei:

Amennyiben egyidejűleg három rendezvényünkre regisztrál, úgy a harmadik konferencián részvételét ingyenesen biztosítjuk!

Az elektronikus cégeljárás – Szakmai tréning

Internetbiztonság – Az informatikai biztonság és az adatvédelem jogi kérdései, jogászi feladatai

A médiajog aktuális kérdései – Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv – Versenyképessé tehető-e a hazai médiaszabályozás

Offshore II. – Az új adójogszabályok hatása az adótervezési és vagyonmegőrzési lehetőségekre

Versenyjogi Fórum 2009 – A hazai és európai versenyjog elmúlt évének legfontosabb fejleményei

Adójogi változások 2010 – A társasági adó és a személyi jövedelemadó 2010. január 1-től hatályos új szabályai

Választottbíróságok – Alternatív vitarendezési fórumok – Magyar és nemzetközi gyakorlat neves szakemberektől