Kérdések és válaszok az új Kódex Első és Második Könyvének jogintézményeivel, rendelkezéseivel kapcsolatban – IRM tájékoztatás közérthető és világos megfogalmazásban

Az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének jogintézményéről, egyes rendelkezéseiről az alábbi dokumentum nyújt tájékoztatást:

PTK kérdések és válaszok

Az új Polgári Törvénykönyvről