Címke: Ptk

Változnak a cégjogi szabályok!  – Január 1-től módosul a Ptk. – De mire is számíthatnak a jogi személyek?

Változnak a cégjogi szabályok! – Január 1-től módosul a Ptk. – De mire is számíthatnak a jogi személyek?

Módosulnak a Polgári Törvénykönyv jogi személyeket érintő szabályai 2022. január 1-től. A módosítás olyan korrekciókat hajt végre a Ptk.-ban, amelyek egyrészt törvényi erőre emelik az elmúlt években kialakult joggyakorlatot, másrészt pedig a társasági jog stabilitását és versenyképességét hivatottak erősíteni. A legfontosabb változásokat dr. Szabó Gergely, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners ügyvédje foglalta össze.

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok a Polgári Törvénykönyvben

A fogyasztó megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz való joga alapvető jogként jelenik meg, ugyanis a tájékoztatáshoz való jog deklarálása a felek (a vállalkozás és a fogyasztó) közötti egyensúlyhiány kiegyenlítését szolgálja. A tanulmány a tájékoztatáshoz való jog megjelenési formáit mutatja be a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződési alapelvei és az Egyes Szerződések című Harmadik Részének fogyasztói szerződései körében. Részletesen vizsgálja az együttműködési és a tájékoztatási kötelezettség szabályait, az általános szerződési feltételeket, az elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos ide vonatkozó szabályokat és az akadályközlési kötelezettséget. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Elkülönített adósság, védett házastársak és élettársak – Miért érdemes házassági vagyonjogi szerződést kötni?

Bár egyre többen kötnek azzal a céllal házassági vagyonjogi szerződést, hogy elkülönítsék adósságaikat, és így megóvják a családi vagyon egy részét, ez még nem tipikus. A leggyakrabban azok kötnek vagyonjogi szerződést, akik nem az első kapcsolatukban élnek, és jelentősebb vagyonnal rendelkeznek. Pedig “nem csak a kapcsolat megszűnése esetén segítheti a feleket. Kifejezetten fontos lehet olyan esetekben, amikor a férj vagy a feleség vállalkozásához, vagy egyéb célból hitelt vesz fel” – hívja fel a figyelmet Tóth Ádám MOKK elnök.

A szülői felügyeleti jog szabályozásának változása

A 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésével az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) hatályát vesztette. A Ptk.Családjogi Könyve részletesebb szabályokat tartalmaz, mint a Csjt. A tanulmány célja az új szabályozásszövegéből a megváltozott rendelkezések kiemelésével az előremutató, a gyakorlatot segítő szabályozásbemutatása. A Szerző bírósági titkár. Letöltés