Címke: Ptk

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok a Polgári Törvénykönyvben

A fogyasztó megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz való joga alapvető jogként jelenik meg, ugyanis a tájékoztatáshoz való jog deklarálása a felek (a vállalkozás és a fogyasztó) közötti egyensúlyhiány kiegyenlítését szolgálja. A tanulmány a tájékoztatáshoz való jog megjelenési formáit mutatja be a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződési alapelvei és az Egyes Szerződések című Harmadik Részének fogyasztói szerződései körében. Részletesen vizsgálja az együttműködési és a tájékoztatási kötelezettség szabályait, az általános szerződési feltételeket, az elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos ide vonatkozó szabályokat és az akadályközlési kötelezettséget. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A szülői felügyeleti jog szabályozásának változása

A 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésével az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) hatályát vesztette. A Ptk.Családjogi Könyve részletesebb szabályokat tartalmaz, mint a Csjt. A tanulmány célja az új szabályozásszövegéből a megváltozott rendelkezések kiemelésével az előremutató, a gyakorlatot segítő szabályozásbemutatása. A Szerző bírósági titkár. Letöltés