A polgári jogi szerződésekre vonatkozó nemzetközi alapelvek értelmezése és alkalmazása az ÁFA/HÉA esetében megkerülhetetlen feladat elé állítja a jogalkalmazókat. E problémakör kiemelt része az ÁFA/HÉA irányelvekben, ezen irányelveket átültető hazai törvényi szabályozásban alkalmazott alapfogalmak értelmezése. – Jogi Fórum konferencia 2010. június 10-én Budapesten

A Jogi Fórum 2010 június 10-i konferenciáján az adójogban és a számvitelben jártas gyakorlati szakértő előadók nyújtanak segítséget az alapfogalmak helyes értelmezéséhez, törekedve az értelmezés adójogi, számviteli következményeinek közérthető megvilágítására. A rendezvényen szó lesz a 2010 évi ÁFA-változásokról, az ÁFA ellenőrzések hazai tapasztalatairól, szakértőink ismertetik a hazai ÁFA/HÉA szabályozást, vizsgálják a HÉA irányelvek alapfogalmainak problématikáját az Európai Bíróság egyes kiemelt fontosságú ítéletei tükrében.

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Előadók, témák:

Dr. Andrási Dorottya, egyetemi docens, PPKE JÁK: A fogalmi gondolkodás megnyilvánulása a polgári jogban – A jogi fogalmak hatása a gyakorlat – Jogértelmezési és alkalmazási problémák példákkal szemléltetve

1. Dologi jog köréből:

 • Birtok és tulajdon elhatárolása, megjelenésük a gyakorlatban
 • Tulajdonjogi és birtokjogi védelem különbségei a gyakorlatban
 • Általános plgári jogi alapelvek megjelenése és gyakorlati alkalmazásuk

2. Kötelmi jog köréből:

 • Az általános részi fogalmak megjelenése és szerepe jogvita esetén
 • Szerződési akarat és értelmezése
 • A tisztességtelenség fogalma és megjelenése
 • A teljestés fogalma, értelmezése, példákkal (hely, idő, szolgáltatások kikötése, értelmezés, megtagadás lehetőségei)
 • Szerződési feltételek
 • Felelősségi viszonyok és hatásuk a gyakorlatra

Pénzely Márta, szenior menedzser, Deloitte Zrt., a Pénzügyminisztérium ÁFA Fõosztály volt Főosztályvezetõje: Az ÁFA rendszere, ÁFA változások, a módosított 2006/112/EK irányelv

 • Az uniós irányelv és a hazai törvenyalkotás termeszetes korlátai
 • Az új uniós afa-iranyelv átvételének megbicsaklásai, jogi furcsaságai az adófizetés keletkezésetől az adólevonási jog gyakorlásán át az adó alapjának meghatározásáig
 • Telephely, letelepedés, áfa-regisztració, az áfa-adoszám használata és annak következményei
 •  Az adocsalások elleni küzdelem uniós eszközei, a tagállamok mozgástere
   

Pelikán László okleveles nemzetközi adószakértő, igazságügyi adó- és járulék szakértő, igazságügyi könyvszakértő: Az ÁFA ellenőrzések hazai tapasztalatai a törvényi szabályozások tükrében

 • 1. Az (ÁFA) ellenőrzés célja, fajtái (Art.86-87.§)
 • 2. Határidők az ellenőrzési eljárásban (Art 92.§)
 • 3. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban, különös figyelemmel az Art. 97.§(4) és (6) bekezdésben foglaltakra
 • 4. Becslési módszer alkalmazása ÁFA ellenőrzés során (Art. 110.§)
 • 5. A bizonylatolással kapcsolatos előírások, különös figyelemmel a számla, egyszerűsített számla, nyugta alaki és tartalmi követelményeire
 • 6. Esettanulmányok
 • 6.1. „Amikor a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal kéz” egy ÁFA ellenőrzés keretében, avagy volt-e árú és ezáltal történt-e termékértékesítés vagy sem
 • 6.2. Büntetőeljárás kezdeti szakaszában készített igazságügyi könyv-, és adószakértői vélemény figyelembe vétele az ÁFA ellenőrzés során
 • 6.3. Alaki hibás számla alapján megállapított fiktív számlázás
 • 6.4. A meghatalmazás érvénytelenségének megállapítása kizárólag a meghatalmazó nyilatkozata alapján egy ellenőrzési eljárásban

Dr. Szepesi Dóra, ügyvéd, okl.m.közg., igazságügyi adó- és járulék szakértő, a valamikori APEH Bűnügyi Igazgatóságának Jogi, Személyügyi és Nemzetközi Főosztályának Főosztályvezetője: A hazai ÁFA/HÉA szabályozás, a HÉA irányelvek alapfogalmainak probléma vizsgálata az Európai Bíróság egyes kiemelt fontosságú ítéletei tükrében

 • A „körhinta” jelenség és a szerződési szabadság
 • A tagállamok – jelen esetben Anglia – polgári jogának és az ÁFA értelmező fogalmainak kölcsönhatása, az áru feletti tulajdonjog átszállása időpontjának hatása az ÁFA-ra az Európai Unió Bírósága értelmezésében
 • A Lisszaboni Szerződés által biztosított jogérvényesítés és várható hatása a hazai ÁFA-ellenőrzésekre
 • Az ún. „eltérő különös” tagállami intézkedések feltételei a hazai ÁFA ellenőrzések tükrében
 • Az ÁFA levonása feltételeinek Európai Bíróság általi értelmezése, a levonási jog gyakorlása

További részletek, regisztráció: http://konferencia.jogiforum.hu/afa_hea_2010