Hogyan építsük fel ügyvédi irodánkat? Mit jelent az ügyvédkedés mint üzlet? – Ezekre a kérdésekre ad választ Dr. Szabó Tibor ügyvéd újonnan megjelent könyvében

“Az ügyvédi praxis nem csak tényállásról és jogról szól – hanem a pénzről is. Az ügyvédkedés egyik nagy dilemmája, hogy hivatás vagy üzlet. Ezt a dilemmát én nem akarom eldönteni, csak annyiban foglalkozom az ügyvédkedéssel, mint hivatással, amennyiben választott témám megköveteli. Annál inkább szeretnék elmélyedni abban a kérdésben, hogy mit jelent az ügyvédkedés, mint üzlet. Milyen az ügyvédi-biznisz?” – Dr. Szabó Tibor eképpen jelöli meg könyve tárgyát. A szerző ügyvéd, újonnan megjelent ‘Pénz és üzlet az ügyvédi praxisban – Hogyan építsük fel az ügyvédi irodánakat?” című könyvének célja, hogy megossza  tapasztalatait jelenlegi kollégáival és a jövő ügyvédeivel.

Szabó Tibor könyvében felvázolja az ügyvédi működés lehetséges üzleti modelljeit, útvesztőit, nagy hangsúlyt fektetve a marketingre, mint az üzleti működés fontos elemére, bemutatva lehetőségeit, új irányait. A konyv kiemelten foglalkozik az ügyvédi honlapok szerepével, funkcióival. A Szerző összefoglalja az ügyvédi munkadíjra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat, megállapításának, elfogadtatásának, érvényesítésének technikáját, még a lélektanát is. Áttekinti az ügyvédek adózásának kérdéseit is. Mindezek összegzéseként felvázolja az ügyvédi iroda optimális, üzemszerű működésének alapjait. Ennek ügyvédi iratmintáit a könyv függelékét képező CD letölthető, és használatba vehető formában is tartalmazza.

Részletes ismertető, megrendelés itt – kattintson!