Dr. Osztovits Andrással, a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának berendelt bírájával, a Károli Gáspár Református Egyetem Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének tanszékvezetőjével beszélgettünk.

Dr. Osztovits András a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának berendelt bírája, a Károli Gáspár Református Egyetem Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének tanszékvezetője, közel negyven tanulmány, könyvrészlet szerzője. Szerkesztőként jegyzi a 2011 májusában a Complex Kiadó gondozásában megjelent, Az Európai Unió és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata című könyvet, mely az uniós joganyag legteljesebb és leghatályosabb magyar nyelvű szakkönyve. Dr. Osztovits Andrással a gyakorló magyar jogásztársadalom uniós joghoz való viszonyáról, az uniós joganyag ismeretének jelentőségéről, valamint az Unió jövőjéről beszélgettünk a gyakorlat tükrében.

Az interjú itt olvasható→