Kecskés Gábor nyerte idén az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjainak egyikét. Pályaművében a vízhez való jog nemzetközi jogi elméletéről és gyakorlatáról írt. Ez adta a beszélgetés apropóját, de végül Indiáról, sportról és főzésről is szó esett.

“Két éve kezdtem el a vízhez való jog témakörével szélesebb kontextusban, az emberi jogi problémák körében foglalkozni. A kutatás során, ahogy egyre jobban elmélyültem a témában, számos olyan vetület került felszínre, amit a kutatás kezdetén még nem is feltételeztem. Előkerült például az ún. hidro-konfliktusok, azaz a vízért folyó konfliktusok jelensége, ami döntően Afrika és Ázsia egyes vidékein államközi konfliktusok központi kérdését, néhol kiindulópontját is jelenti. A tanulmány írása megerősített abban, hogy a vízhez való hozzáférés, illetve a vízhez való jog kérdésére a tudományos közösség is fogékony. Azóta kiemelten figyelem a hazai gyakorlatot, a sajtó is egyre többet foglalkozik a kérdéskörrel. A döntéshozók mellett immáron a tudományos közösség is felfigyelt a témára, és nagy örömömre úgy ítélte meg, hogy az írásom e tárgykörben tudományosan értékes dolgozat, melyet díjjal érdemes honorálni. Emellett azt érzem, hogy az elismerés magának a területnek is szól. Sajnos számos példa van arra, ha nem is Európában, hogy a környezeti problémákat olykor „feláldozzák” a gazdasági fejlődés „oltárán”. “

Az interjú itt olvasható→