Az idei év szeptemberére is meghirdeti szakjogász (valamint nem jogászoknak is szóló) továbbképzéseit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának Deák Ferenc Továbbképző Intézete, amely 2000 óta szervezi a diplomával rendelkező, továbbtanulni vagy szakosodni vágyók számára a képzéseit, közel 35 szakterületen. (X)

Napjainkban egyre nagyobb az igény a speciális jogi ismeretekkel rendelkező, egy-egy kiemelt területre szakosodott jogász vagy igazgatási szakemberek iránt, de az alapvető jogi tudással rendelkező, nem jogász végzettségű diplomás szakemberek iránt is. Ennek a piaci igénynek, valamint a jogászok egyre szélesebb köre számára kötelező továbbképzésekkel szembeni elvárásoknak is igyekszik megfelelni a képzési kínálat.

Több éve töretlen érdeklődés mellett szervezett szakjainkat – mint pl. a Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, az Ingatlanforgalmi szakjogász, a Kártérítési jogi szakjogász, Közbeszerzési szakjogász vagy a Médiajogi szakjogász  – folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Legutóbb a Tőkepiaci és bank szakjogász képzésünk tartalma esett át alapvető átalakításon, alkalmazkodva a szakterületet érintő jelentős szabályozási változásokhoz.

A 2021-22-es tanévre pedig két új, különleges témát kínáló, angol nyelven futó, így a nemzetközi karriert is elősegítő képzésünkre hívjuk fel a figyelmet. A hiánypótló Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. század bűnözési kihívásait leginkább érintő bűncselekmények megítélése és felderítése tekintetében.

A tanrend több modulból épül fel: az alapozó modul a külföldi (akár az Európán kívüli) hallgatók eligazodását segíti a magyar és európai jogrendszerekben és a bűnügyi tudományok terén is. A képzés további részében az egyes eljárási szakaszokhoz kapcsolódó főbb mozzanatok mellett hangsúlyosan tartalmazza az európai szinten használható nemzetközi együttműködésre vonatkozó ismereteket, kimondottan speciális területek, így például a pénzmosás felderítése, a korrupció vagy a kiberbűnözés nyomozása, a felderítés és bizonyítás terén is. Ezt támogatja meg az oktatói gárda összetétele is: a tudományos életből, a kutatás világából érkező oktatóink mellett a napi munkájuk során speciálisan e területekkel foglalkozó, nagy tudású és nemzetközileg is elismert szakemberek is megtalálhatók itt, olyanok, akik kifejezetten gyakorlati szellemiségben képesek átadni a tudásanyagot. Az angol nyelven folyó képzés tehát olyan tudást és egyszersmind szaknyelvi bázist is ad a szak elvégzőinek, amit hazai és nemzetközi színtéren is kiválóan tudnak alkalmazni.

Egy másik angol nyelvű képzési újdonság a Vállalati megfelelési (compliance) szakjogász szak, amelynek célja, hogy ezen az új és egyre elterjedtebb szakterületen dolgozó jogász szakemberek számára az alapvető etikai, kulturális, valamint elméleti alapok megerősítése mellett hangsúlyosan gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű ismereteket adjon át, a területet jól ismerő szakemberek segítségével mutassa be azt a belső és külső szabályozási rendszert,  amik a vállalati megfeleléshez elengedhetetlenek.

Az angol nyelvű kurzus sajátossága, hogy a belső és külső vállalati megfelelés elméletét és gyakorlatát is speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre vetítve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállalatirányítás speciális igényeihez. A képzés részletesen és széles körben foglalkozik az egyes ágazati szabályozási környezettel és elvárásokkal mindazok számára, akik akár csak érdeklődnek az idehaza is egyre több jogászt foglalkoztató compliance irány iránt, akár már ezen a téren tevékenykednek, vagy éppen ezen a téren képzelik el jövőbeli pályafutásukat. Az angolul folyó képzés, a nemzetközi oktatógárda, a nemzetközi ismeretekre is fókuszált tananyag azt is jelenti, hogy az erre szakosodó jogászok a szaknyelv birtokában képesek lesznek a vállalati compliance területén felmerülő tevékenységeket globális környezetben is végezni.

A jellemzően 2, esetenként 3 illetve 4 féléves képzések sikeres elvégzése a jogászok számára LL.M. cím viselésére jogosít.

Az egyes szakokról, azok tanrendjéről, felvételi követelményeiről és költségeiről a Deák Ferenc Továbbképző Intézet honlapján bővebb tájékoztatás olvasható. A képzések kreditrendszerűek, levelező tagozatosak; az oktatás rendjét jelenléti képzésként tervezzük (de a járványhelyzet függvényében akár online elemekkel bővítve). A félévenként 8-12 napon megtartott órák jellemzően egy-egy adott hétköznap délutánján zajlanak. Az utolsó félévében kerül sor a szakdolgozat megírására és a záróvizsga letételére. Angol nyelvű képzéseink oklevelei egyszersmind a felsőfokú, szakirányú nyelvvizsgával egyenértékűek.

A Deák Ferenc Továbbképző Intézet képzéseire egységesen július 15-ig lehet jelentkezni az Intézet honlapján: jak.ppke.hu/deak.