A mai napon hatályba lépett az a módosítás, mely új külön eljárással, az un. kiegészítő pótmagánvád jogintézményével bővíti a büntetőeljárásról szóló törvényt. Így a jövőben egyes korrupciós ügyekben már nem csak az érintettek, hanem bárki a bíróságon kérhet felülvizsgálatot, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség elutasítja egy büntetőeljárás lefolytatását. A nyomozási bíró pedig felhatalmazást kap a büntetőeljárás megkezdésének vagy folytatásának az elrendelésére. – Részletek az ügyészség kisfilmjében! 

Az Országgyűlés döntése szerint a Büntetőeljárási Törvényben meghatározott a közhatalom gyakorlásával és a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetében, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség a feljelentést elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, akkor felülbírálati indítvány útján a bírósághoz lehet fordulni a nyomozás elrendelése, folytatása iránt – ha a nyomozó hatóság, ügyészség a felülbírálati indítványnak nem ad helyt.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló, ma hatályba lépett 2022. évi XLI. törvényt ITT  elérhető!

Az új jogintézményt, az un. „kiegészítő pótmagánvádat” Polt Péter legfőbb ügyész segítségével mutatja be a Legfőbb Ügyészség ismeretterjesztó kisfilmje: