Az ügyészség alkotmányos feladata a bűncselekmények üldözése mellett a törvényesség megtartásában való közreműködés. Az Alkotmány 51. §
(3) bekezdése értelmében: “Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy a társadalom valamennyi szervezete, minden állami szerv és állampolgár megtartsa a törvényeket. Törvénysértés esetén – a törvényben meghatározott esetekben és módon – fellép a törvényesség érdekében”.

A teljes tájékoztató a http://www.mklu.hu/akt39.htm címen olvasható.