Május 3-án közel négyórás ülésen tárgyalt Az elektronikus aláírásról szóló törvényjavaslathoz (T/3847. szám) beérkezett kiegészítő ajánlásokról, illetve a kapcsolódó módosító javaslatokról, továbbá A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításairól, illetve a hírközlésről szóló törvényjavaslat (T/3934) egyéni módosító javaslatairól az Országgyűlés informatikai és távközlési bizottsága.
A bizottság az elektronikus aláírással kapcsolatban mind a nyolc újabb módosító javaslatot és a plusz három bizottsági módosító javaslatot támogatta. A médiatörvény EU-s jogharmonizációs célú módosításainak az általános vitára való alkalmasságát a bizottság többségi döntéssel szintén támogatta.

A hírközlési törvény általános vitájához összesen benyújtott 383 darab egyéni módosító indítvány közül 62-t támogatott a bizottság. A legtöbb elvetett módosító indítvány a “hírközlési” kifejezés “távközlési” kifejezéssel való felcserélésével foglalkozott.

A bizottság legközelebb május 10-én tart ülést, igaz, akkor kettőt is: egyrészt megvitatják a hírközlési törvényjavaslathoz beérkező bizottsági módosító javaslatokat, másrészt a bizottság kihelyezett ülést tart a Műegyetemen.