A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) idei felügyeleti terve alapján kiemelten ellenőrzi többek között, hogy a mobilszolgáltatók betartják-e a roaminggal, illetve a határozott időre szóló szerződésekkel összefüggő előírásokat – közölte a hatóság kedden.

Az NMHH azt vizsgálja majd, hogy a mobilszolgáltatók betartják-e az uniós roamingrendelet díjazásra vonatkozó szabályait, vagyis egy-egy utazás alkalmával tájékoztatják-e az előfizetőket az ezzel kapcsolatos szabályokról, és biztosítják-e számukra azokat az eszközöket, amelyek megvédik őket egy váratlanul magas számlától – ilyen például az SMS-értesítés.

A határozott idejű szerződésekről megjegyezték, hogy a hírközlési szolgáltatóknak csak készülékvásárláskor, az előfizetők kérése alapján lehet kétéves határozott idejű előfizetői szerződést kötniük, egyéb esetekben a határozott idő maximum egy év lehet. Épp ezért az NMHH ennek betartását is ellenőrzi mind a szolgáltatók általános szerződési feltételeiben (ászf), mind a követett gyakorlatban.

A mobiltelefonos, mobilinternetes és a műholdas, valamint a digitális földfelszíni televíziós szerződéskötéseknél az előfizetőnek lehetősége van 14 napon belül felmondani a szerződést, ha a szolgáltatás nem megfelelően működik ott, ahol használnák. A hatóság ezekben az esetekben is megvizsgálja majd a szolgáltatók által alkalmazott ászf-eket és a szolgáltatói gyakorlatot is.

Az NMHH 2020-ban is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a szolgáltatók helyhez kötött szolgáltatásai kapcsán a lakossági általános szerződési feltételeikben a jogszabályok szerint szerepeltetik-e a szolgáltatáslétesítési, -áthelyezési, -átírási, korlátozásmegszüntetési folyamatokat, és megfelelően alkalmazzák-e a kapcsolódó kötbérszabályokat.

Közölték, a postai szolgáltatások piacán a tisztességes verseny fenntartása érdekében az NMHH idén is figyel arra, hogy felderítse a hatóság engedélye vagy bejelentés nélkül postai szolgáltatást nyújtó cégeket. Azt is ellenőrzik, hogy a különböző postai közvetítők végeznek-e postai szolgáltatást, ezt ugyanis már csak a jogszabályi feltételek teljesítésével végezhetik.

A hatóság 2020-ban is ellenőrzi majd, hogy a vezetékestelefon-szolgáltatásokra a szolgáltatók az adott földrajzi helyszínnek megfelelő telefonszámokat adnak-e ki, illetve, hogy a szolgáltatók a kijelölési engedélyeket, valamint az azok alapján kijelölt számmezőket nem engedik-e át más szolgáltatóknak, egyéb szereplőknek. Ez azért szükséges, mert egyes külföldi cégek lehetővé teszik, hogy ügyfeleik magyarországi vezetékes telefonszámokon legyenek hívhatók anélkül, hogy jelen lennének az országban. Ez a gyakorlat a szolgáltatók egymás közötti elszámolását is eltorzítja, mivel más díjakat számláznak egymásnak a belföldi és a külföldről érkező hívások után.

A felügyeleti tervben idén is szerepel az elektronikus hírközlő berendezések ellenőrzése is, a hatóság tavaly 44 rádióberendezés-típus forgalmazását ellenőrizte, amelyből 29 esetben találtak problémát.