Jóllehet az Alternatív Távközlési Kerekasztal bízik abban, hogy az alakuló Egységes Hírközlési Törvény (EHT) a távközlési liberalizációt és az egyenlő esélyű verseny kialakulását fogja elősegíteni, fenntartása van több olyan javaslattal szemben is, amit a Parlament informatikai bizottsága a múlt héten támogatott.

A kerekasztal keddi közleménye szerint ezek a javaslatok egyértelműen korlátozzák a szabadpiaci versenyt, figyelmen kívül hagyják az aszimmetrikus szabályozás elvét, illetve olyan kötelezettségeket rónak a szolgáltatókra, amelyek jelentősen növelik a szolgáltatás költségeit.

A kerekasztal több tagja – GTS Magyarország, az ingyenes internet szolgáltatást nyújtó KIWWI, a Novacom, a PanTel Rt., illetve az UPC Magyarország – ugyanakkor üdvözölte annak a versenyt korlátozó indítványnak az elvetését, mely az előfizetői hurokhoz való hozzáférés lehetőségét két évre korlátozta volna.

Fenntartásai vannak viszont az említett alternatív cégeknek például azzal kapcsolatban, hogy a távbeszélő szolgáltatás definíciójából törölték a “valós idejű” jelzőt. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a Voice over IP és az internet-telefon is távbeszélő szolgáltatásnak minősül.

A két, műszakilag alapvetően eltérő szolgáltatás összevonása egyrészt a törvény alappilléreinek, egyebek mellett az egyetemes szolgáltatásnak, az árszabályozásnak, illetve a szolgáltatók együttműködésének kialakítását veszélyezteti, másrészt pedig olyan jelentős műszaki átalakításokat tenne szükségessé, amelyek a szolgáltatóknak aránytalan többletterhet jelentenének, s ezért számottevően megnövelnék a szolgáltatás költségeit.

Az alternatívok ugyanakkor szerették volna, hogy például a titkos információgyűjtéshez szükséges berendezések költségei ne a hírközlési szolgáltatókat, hanem az államot terheljék.

Az alternatívok nem tartják jónak azt sem, hogy a legújabb változat szerint a távközlési építmények létesítésének engedélyezése kettéválik: a tornyok és az antennák létesítését az önkormányzatok, míg a nyomvonalas létesítmények építését a Hírközlési Főfelügyelet engedélyezi majd.