A törvény – preambuluma szerint – biztosítja az információs társadalom hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztését, valamint a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és árú szolgáltatásokkal való ellátását.

Az Országgyűlés 191 igen, 105 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett kedden elfogadta a hírközlésről szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét.A törvény – preambuluma szerint – biztosítja az információs társadalom hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztését, valamint a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és árú szolgáltatásokkal való ellátását.

Emellett szabályozza a hírközlési piac fejlődését és védelmét, valamint garantálja a verseny biztosítását, továbbá előírja a hírközlési hálózatok hatékony együttműködését.

A képviselők megszavazták azt is, hogy a házelnök sürgősséggel kérje a törvény kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Az Országgyűlés 191 igen, 105 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett kedden elfogadta a hírközlésről szóló törvényjavaslatot.

A törvény – preambuluma szerint – biztosítja az információs társadalom hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztését, valamint a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és árú szolgáltatásokkal való ellátását.

Emellett szabályozza a hírközlési piac fejlődését és védelmét, valamint garantálja a verseny biztosítását, továbbá előírja a hírközlési hálózatok hatékony együttműködését.

A távbeszélő szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel, és előfizetői hurokkal rendelkező szolgáltatónak két évig kötelező az előfizetői hurkot átengednie abba az esetben, ha erre vonatkozóan ajánlatot tesznek.

Ennek lényege, hogy a “nagy szolgáltatóknak” – koncessziós szerződésük lejárta után – rendelkezésre kell bocsátaniuk a náluk kisebb szolgáltatóknak az előfizető és a telefonközpont közötti vonalat.

Több jelentkező esetében az átengedésre kötelezett szolgáltatónak joga van a legkedvezőbbet elfogadni.

A törvény egyebek mellett kimondja, hogy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató köteles szolgáltatásait az azonos helyzetben lévő, más távközlési szolgáltatók számára azonos kereskedelmi feltételekkel nyújtani.

A törvény szerint hatósági áruk lesz azoknak a hívásoknak, amelyeket “vonalas” szolgáltatótól kezdeményeznek mobil készülékekre. Ezt az árat a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter állapítja meg.

A jogszabály értelmében s távközlő szolgáltató átadja a szolgáltatás díjának egy hányadát az internet szolgáltatónak. Ennek mértékét is a kancelláriaminiszter határozza meg.

A törvény előírja, hogy a szolgáltatónak titkos adatgyűjtés esetén térítésmentesen együtt kell működnie a külön törvényben felhatalmazott szervekkel.

  • A távközlő és a postai hálózatoknak egymás között olyan egyeztetett műszaki feltételrendszerben kell működniük, hogy a szükséges kapcsolat létesítéséhez egységes működő rendszert alkossanak – áll a törvényben.

A hírközlésről szóló törvény értelmében – elsősorban a mobil szolgáltatók – közös adatbázist hozhatnak létre a “problémás ügyfelekről”.

A törvény néhány passzus kivételével 2001. december 23-án lép hatályba.