Az országgyűlési biztos általános helyettese 1998-ban zárta le azt az átfogó vizsgálatát, amely a gyermekvédelmi (korábban állami) gondoskodásba vett, otthont nyújtó gyermekintézményekben élő gondozottak alkotmányos jogainak érvényesülését szolgálta.

Az általános helyettes munkatársai 1998-ban 13 intézményben folytattak helyszíni vizsgálatot. A vizsgálat megindítását az indokolta, hogy a gyermekek védelméről szóló törvény 2002. december 1-jéig adott határidőt arra, hogy a megyei, fővárosi önkormányzat a nagy létszámú otthont nyújtó gyermekintézményeket 40 fős gyermekotthonná, illetőleg 12 fő befogadására alkalmas lakásotthonná alakítsa.

A 2001 nyarán megválasztott új általános helyettes, Dr. Takács Albert 2002-ben hivatalból utóvizsgálatot indított annak feltárására, hogy az alapvizsgálat megállapításai alapján tett ajánlások az érintett intézményekben miképp érvényesültek. Jelen vizsgálatban az alapvizsgálat során legtöbb alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság megállapítására okot szolgáltató négy intézmény és egy csecsemőotthon utóvizsgálatára nyílt lehetőség.

Az utóvizsgálattal érintett intézmények közül 1998 óta kettőt bezártak, egy intézmény átalakítása pedig folyamatban van. Az országgyűlési biztos általános helyettese az új helyre költözött gyermekotthonok esetében ismételten megállapította, hogy több, a korábban feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság (például a gyermekek lakószobáinak sivár környezete, a szekrények zárhatatlansága, a szökésekkel kapcsolatos megfelelő eljárás és a szakemberekkel való ellátottság hiánya) változatlanul fennáll, ezért az intézmények igazgatójának és a fenntartónak ismételten ajánlást tett.

Az átalakítás alatt álló gyermekotthonban és a csecsemőotthonban az általános helyettes nem állapított meg alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható visszásságot. Egy, a korábban is lakásotthonként működő intézményben pedig azt állapította meg, hogy a gondozottak étkezésére és a dologi kiadásokra fordítható összeg nem elegendő az ott élők megfelelő ellátásához.