A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felszólította a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB), hogy nyolc napon belül tételesen számoljon be arról, hogy a 2002. június 30-i fordulónapot figyelembe véve – az átfogó vizsgálatot lezáró felügyeleti határozatban előírt kötelezettség teljesítésén túl – milyen további céltartalékképzési kötelezettsége van. Megállapította továbbá, hogy a bank nem megfelelően teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. A banktól kikerült információk azonban azt sejtetik, hogy a vezetőség szerint a kötelező tartalékokon túl további felhalmozásra is szükség lesz ahhoz, hogy a pénzintézet zavartalanul működhessen.