Az ügyvédekről szóló törvény parlament előtt fekvő jogharmonizációs célú módosításának tervezete szerint európai közösségi jogászok is láthatnak majd el jogi képviseletet Magyarországon az uniós csatlakozást követően.

A módosító javaslat általános indoklása tartalmazza, hogy miután a Magyar Köztársaság nem kért átmeneti mentességet az EU-hoz történő csatlakozás kapcsán az ügyvédi tevékenységgel összefüggő szabályok alkalmazására, a közösségi irányelvek szabályait e vonatkozásban át kell ültetni a magyar joganyagba. Az EU-irányelvek szerint tilos minden olyan korlátozás, amely valamely tagállam állampolgárainak egy másik állam területén való letelepedésére vonatkozik, és a letelepedés szabadságába beletartozik a gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő gyakorlása.

Ennek megfelelően a magyarországi ügyvédi kamarai felvétel egyik feltételeként megjelölt magyar állampolgárság helyébe az uniós tagállami állampolgárság lép. A tervezet szerint kamarai felvételét kérheti az az állandó jelleggel a Magyar Köztársaság területén működő európai közösségi jogász, aki hazánkban három éven át a magyar joggal, az EU jogának magyarországi alkalmazásával összefüggő ügyvédi tevékenységet folytatott, illetve akinek a magyarországi ügyvédi tevékenysége a három éves időtartamot eléri.

Lényeges feltétel a joggyakorlat igazolása, amely elsődlegesen iratok bemutatásával történhet, de ha a kamara szükségesnek tartja személyes meghallgatáson is vizsgálhatja a magyar joggyakorlatban való jártasságot, illetve hogy az európai közösségi jogász rendelkezik-e az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges magyar nyelvtudással. A kamarába jelentkezőtől ugyanakkor nem követelhető meg a magyarországi lakóhely, a jogi egyetemi végzettség pedig azért nem feltétel, mert az európai közösségi jogász saját tagállamában már elnyerte a jogosultságot arra, hogy ott ügyvédi tevékenységet folytasson.

A törvényjavaslat az európai közösségi jogász működésével kapcsolatban tartalmazza, hogy azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály kötelező jogi képviseletet ír elő, csak akkor láthatja el a képviseletet, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött. A törvénymódosítás a javaslat szerint a Magyar Köztársaság EU-hoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg lép majd életbe.