Az Európai Bizottság javaslatot készített az alacsonyabb ÁFA-kulcsok rendszerének egyszerűsítésére és átláthatóbbá tételére.

A bizottság által szerdán Brüsszelben ismertetett javaslat megpróbál rendet teremteni a kedvezményesen alacsony adókulcsok elburjánzott rendszerében, amelyre az jellemző, hogy a régi és az új tagállamok egyaránt kivételes bánásmódokat alkudtak ki bizonyos áruik és szolgáltatásaik átmenetileg alacsonyabb kulcsú adóztatására, illetve kialakult bizonyos termékek és szolgáltatások tartósan kedvezményes adóztatása is. Az egyre áttekinthetetlenebb rendszer egyre több panaszra adott okot, hogy az egyes tagországokban fennálló rendszerek, több esetben földrajzilag hátrányos térségek kivételezettsége sérti az uniós versenyszabályokat és hátrányba hoz más termelőket vagy szolgáltatókat.

Frits Bolkestein, az adózási és belső piaci biztos kijelentette, hogy ,,a belső piac működése javításához egyenlőbb feltételeket kell teremtenünk minden tagállam, főleg az újak számára és véget kell vetni a torzulásoknak, amelyek abból erednek, hogy egyes tagországok engedélyt kaptak alacsonyabb ÁFA kulcs alkalmazására bizonyos kategóriákban, mások pedig nem. Az ÁFA kulcs csökkentését sohasem érvényesítik teljesen a fogyasztói árakban, hatásuk gyakran rövid ideig tart, vagy elhanyagolható.,,

A bizottság az ésszerűsítés során abból indult ki, hogy alacsonyabb adókulcsok lehetőségét nem terjeszti ki újabb kategóriákra. Kiterjeszti viszont olyan árukra és szolgáltatásokra, amelyeknél a tagállamok jelenleg is alacsonyabb ÁFA kulcsokat alkalmaznak egyedi kivételes eljárás alapján – ez vonatkozik például a vendéglátó iparra, a gáz- és villanytarifákra. A vágott virágra átmenetileg adott kedvezményt véglegesítik. A fogyatékosok számára gyártott felszerelések, továbbá a csatornázási, szennyvíztisztítási, utcaseprési és hulladékfeldolgozó tevékenységek is ebbe a kedvezményes körbe kerülnek. A bizottság javasolta, hogy töröljék el a tagállamoknak adott egyedi engedélyeket, amelyekkel csökkentett ÁFA kulcsot alkalmazhattak olyan árukra és szolgáltatásokra, amelyeket általában nem részesít az EU ebben a kedvezményes elbánásban. Az 5 százalék alatt megállapított, egyes esetekben 0 százalékos különlegesen kedvezményes ÁFA kulcsokat korlátozzák az uniós szabályozás idevágó H mellékletében felsorolt termékekre. A bizottság azt is javasolta, hogy ezentúl öt évenként vizsgálják felül az ÁFA kulcsokat.