Mint arról rendezvények rovatunkban beszámoltunk, szeptember 11-én “És mi lesz az alkotmánnyal?” címmel tanácskozást tartott az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet.

Sólyom László az 1989-től napjainkig tartó alkotmányfejlődést úgy jellemezte: az hű tükre annak, miként viszonyult a politikai osztály az alkotmányhoz. Kijelentette: ma semmilyen okot és lehetőséget nem lát arra, hogy új alkotmány szülessen. Véleménye szerint minden szükséges változtatást meg lehet oldani alkotmánymódosítással, erre a magyar alkotmány nyitottságánál fogva is alkalmas.

Kis János filozófus amellett érvelt, hogy a jelenlegi alkotmány véglegesnek tekintendő, méltó a megerősítésre és a védelemre, amelyet jól szolgálna az 1989-es legfőbb törvény szimbolikus elfogadása. Rámutatott: a magyar politikai elit iránti csökkenő bizalom sem teszi alkalmassá jelenleg az időpontot az alkotmányozásra.

Halmai Gábor alkotmányjogász úgy vélte: noha szakmai érvek is szólnak az új alkotmány mellett, ma nincs esélye az alkotmányozási folyamatnak. Halmai szerint ugyanakkor ma nincs olyan parlamenti erő, amely megkérdőjelezné a 89-es alkotmány történeti hitelességét.

Szikinger István jogász az alkotmány előírásainak tudatos semmibevételével vádolta a pártokat, s úgy vélte: több érv szól az új alkotmány szükségessége mellett, mint ellene.

További sakmai rendezvények: http://www.jogiforum.hu/rendezvenyek/
Kapcsolódó fórum: Új Alkotmány – miért is?
Eötvös Károly Intézet: http://www.ekint.org