A szocialista párt választmánya támogatta a közigazgatási reform alapelveit, amelyekkel másképp kell alakítani az emberek és a hatalom viszonyát – mondta Kiss Péter kancelláriaminiszter az MSZP választmányi ülését követő vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatón.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter szavai szerint a közigazgatási reform hét alappilléren nyugszik. Ezeket részletezve kitért a közigazgatás területi rendszerének korszerűsítésére, a területfejlesztési reformra, az elektronikus közigazgatásra, a kistérségi életmód-programok támogatására, továbbá szólt az egységes közszolgálati keretszabályozásról, a közigazgatási eljárást szabályozó törvényről és a központi közigazgatás korszerűsítéséről.

“Ez a változtatás kifejezi az állampolgárok és a hatalom viszonyát, hogy a hatalomkoncentráció helyébe decentralizáció lépjen, hogy a mindenkori hatalom próbáljon megfelelni az emberek törekvéseinek” – foglalta össze a reform lényegét Kiss Péter. Elmondta: a választmány egyetértett abban, hogy a reform folyamatában állandó párbeszédre van szükség.

Lamperth Mónika belügyminiszter kitér arra, hogy a közigazgatási reform első lépéseként a kistérségeket kell kialakítani, ezt pedig a régiók létrehozása követi. Hangsúlyozta: a kistérségi feladatellátás már a jövő évi költségvetésben megjelenik.

Szólt arról, hogy jövőre 57 százalékkal nőnek az önkormányzatok fejlesztési forrásai, ugyanakkor jogos felvetésnek nevezte a helyhatóságok működési költségekre biztosított keret szűkösségét.