A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 7 millió forintra bírságolta az Európa Biztosító Rt-t a cégnél lefolytatott átfogó felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján. A felügyelet csütörtökön nyilvánosságra hozott határozata szerint a biztosító megsértette a matematikai tartalék eszközfedezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A vizsgálat megállapításai szerint a társaságnál nem teljesül a belső ellenőrzési szervezet felügyelőbizottság általi szakmai irányítására vonatkozó jogszabályi előírás.

A PSZÁF kötelezi a biztosítót, hogy a belső ellenőr alkalmazására és belső ellenőrzési eljárására vonatkozó jogszabályi előírások betartására.

Kötelezi egyebek mellett a céget arra, hogy valamennyi élő szerződése esetében vizsgálja felül a többlethozam-visszajuttatás szabályszerűségét, és amennyiben az ügyfél a terméktervben meghatározott többlethozamnál kevesebbet kapott, a különbözetet juttassa vissza, továbbá a felülvizsgálat eredményéről, illetőleg a megtett intézkedésekről a felügyeletet tájékoztassa.

A felügyelet felhívta az Európa Biztosítót arra is, hogy nyilvántartásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsa ki és vezesse, valamint, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvvizsgálói jelentést fogadjon el.