A kormány benyújtotta a Parlamentnek hétfőn a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek keretében újra kívánja szabályozni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) működését.

A kormány által beterjesztett törvényjavaslat szerint a jövőben a Felügyeleti Tanács valamint a hivatal irányítja a PSZÁF-ot.

A törvényjavaslat indoklásában az olvasható, hogy a felügyelet szakmai függetlenségének megerősítése céljából választják szét a felügyelet hivatali szervezetét és vezető testületét. A javaslat szerint a felügyelet élén az eddigi egyszemélyi vezető helyett egy öt tagból álló testület, a Felügyeleti Tanács áll.

Jelenleg ilyen testület nem működik a PSZÁF-nál, azt, mint országos hatáskörű szervet az elnök irányítja. A jelenleg érvényes, 1999 végén elfogadott PSZÁF-ról szóló törvény szerint a felügyelet élén az elnök áll, akinek két helyettese van.

A most benyújtott törvényjavaslat szerint a felügyeleti hivatal élére főigazgató és két helyettes kerül. Mindhárom vezetőt hatéves időtartamra a miniszterelnök nevezi ki.

A főigazgató és helyettesei feletti munkáltatói jogokat a Felügyeleti Tanács elnöke gyakorolja – áll a törvényjavaslatban. A tanács elnökét hatéves időtartamra a miniszterelnök javaslatára az Országgyűlés választja, illetve hívhatja vissza. A tanács tagjait a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

A törvényjavaslat új eleme, hogy a pénzügyminiszter érvényesítendő szempontrendszert határozhat meg a felügyelet számára és értékeli a felügyelet tevékenységét. Emellett ellenőrzi a felügyelet rendeltetésszerű működését, beszámoltatja a Felügyeleti Tanács elnökét, hiányosságok esetén felszólítja ezek megszüntetésére. A jelenleg érvényes szabályozás szerint a felügyelet elnöke beszámolót készít minden év szeptember 30-áig a kormánynak. Ezt, pontosabban a 2002-ről szóló PSZÁF beszámolót nem fogadta el legutóbbi ülésén a kormány.