Az Országgyűlés elfogadta az új elektronikus hírközlési törvényt, amely – mind a vezetékes, mind a mobilszolgáltatók esetében – lehetővé teszi a számhordozhatóságot és a szabad szolgáltató-választást.

Kapcsolódó interjú:
Csikai Attila

A törvényjavaslat minősített többséget érintő részeit 334 igen szavazattal, 15 ellenében, két tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Az előterjesztés többi része 195 igen szavazatot kapott, 138 ellenében, 20 tartózkodás mellett.

Az Országgyűlés 192 igen, 156 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a felnőttképzési törvény módosítását; a változások többsége 2004. január elsején lép életbe.

A módosított törvény értelmében a nyilvántartásba vétel nélkül folytatott képzési tevékenység pénzbírsággal sújtható, amelynek összege 500 ezer forintig terjedhet.