Nem első értékesítésű lakóingatlan értékesítésének teljesítési helyét az áfa törvény 15. § (2) bekezdése alapján az ingatlan fekvése határozza meg. Amennyiben ez belföldön van, akkor az adó mértéke az áfa törvény 30. § (1) bekezdése, valamint a törvény 2. sz. mellékletének 2. pontja alapján tárgyi adómentes.

Amennyiben a szóban forgó, a közvetítés tárgyát képező ingatlanok Magyarországon fekszenek, akkor az ezen ingatlanokkal kapcsolatos közvetítői tevékenység fizikailag bárhol is történik, az mindig belföldön teljesítettnek minősül. Ennek oka, hogy Közösségen belüli ügynöki szolgáltatások esetén sem lehet a 15/A. § (10)-(11) bekezdését alkalmazni, mivel az csak azon ügyleteknél alkalmazható, amelyek egyébként a 15. § (1) bekezdése alá tartoznak. A szóban forgó ügylet pedig a 15. § (2) bekezdése alá tartozó ügyletnek minősül.

Az ingatlanközvetítői tevékenység (feltéve, hogy nem adóköteles annak az ingatlannak az értékesítése, amelyben közreműködik a közvetítő) 2004. január 1. napjától, az áfa törvény 2. sz. mellékletének 25. pontja alapján (mint az 1-24. pontokban felsorolt termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások közvetítése) tárgyi adómentesnek minősül, ha az más nevében és javára történik, még akkor is, ha az a közvetítő jognyilatkozat-tételi jogosultságával nem jár együtt.
Az Adó és Ellenőrzési Értesítőben 1997/178. sz. Adózási kérdésre adott válasz az akkor hatályos áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően készült, és egészen a törvény módosítását megelőző időpontig 2003. december 31-ig volt alkalmazható.

2004. január 1. napjától azonban a törvény 2. sz. melléklete 25. pontjának az áfa törvény módosításának eredményeképpen történő kiegészítésével a közvetítő jognyilatkozat-tételi jogosultsága már nem feltétele a közvetítéssel érintett szolgáltatás, és maga a közvetítői tevékenység, mint szolgáltatás azonos adójogi megítélésének.

Összefoglalva tehát egy lakóingatlan többedik értékesítése során a jognyilatkozat-tételi jogosultság nélküli közvetítői tevékenység 2003. december 31-ig adókötelesnek minősült, míg ugyanezen tevékenység – ha az nem lakóingatlan első értékesítésére irányul – 2004. január 1. napjától tárgyi adómentes, amennyiben az ügylet belföldön teljesítettnek minősül, vagyis ha az ingatlan belföldön található

A fentiek szerinti közvetítői szolgáltatásnyújtások esetén az áfa törvény 40. § (2) bekezdése alapján az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany fizeti, ha a szolgáltatást nyújtó adóalanynak (az ügynöknek), belföldön nincs a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye, azaz gazdasági tevékenységének székhelye, legközvetlenebbül érintett telephelye másik tagállamban vagy harmadik ország területén van. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szolgáltatás után adófizetési kötelezettség keletkezne, akkor ilyen esetben azt a belföldi megrendelőnek kellene megfizetni. A szolgáltatás tárgyi adómentes volta miatt azonban a külfölditől igénybevett ingatlanközvetítői szolgáltatás után a megrendelőnek 2004. május 1. napjától nem keletkezik ténylegesen fizetendő adója.