Személyiségi joga megsértése miatt százmillió forintra perli a kecskeméti Malom Center beruházója – az ES-Invest Kft. – az állampolgári jogok országgyűlési biztosát. Az elsőrendű alperes a biztos mint jogi személy, a másodrendű alperes pedig Lenkovics Barnabás mint magánszemély, aki betölti ezt a posztot.

A befektetők eddig sem szűkölködtek a szokatlan jogi megoldásokban, különben nem tartana ott az építkezés, ahol tart. Például amikor a biztos felszólította a város polgármesterét, hogy az ügy további viteléből – elfogultság miatt – zárja ki a jegyzőt, és indítson ellene fegyelmi eljárást, a jegyző készítette erről az anyagot a közgyűlésnek. Nem is zárták ki.

Mint a Magyar Hírlapnak Lenkovics Barnabás elmondta, a kereset a vizsgálati jelentés, az ajánlás és a kiadott sajtóközlemény szövegkörnyezetükből kiragadott mondatain, illetve mondatrészein alapul. Fontosabb kérdés azonban, hogy az ombudsman perelhető-e egyáltalán. Nos, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény kimondja: az Országgyűlés az alkotmányos jogok védelme érdekében választja meg a biztost, aki csak neki (mármint az Országgyűlésnek) felelős. Továbbá: az országgyűlési biztos (és a volt országgyűlési biztos) a bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre e megbízatásának gyakorlása közben általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint az országgyűlési biztos polgári jogi felelősségére. Miután Lenkovics Barnabás csak a környezetvédelmi, a kulturális örökségvédelmi és az építésügyi hatóság ténykedését vizsgálta – a befektetőkét nem –, csak az említett hatóságok ténykedésére utalt az ajánlásában is. A befektetők megsértése így szóba sem jöhet. Végül: az országgyűlési biztost mentelmi jog illeti meg, amiről – a szabálysértési eljárás kivételével – nem mondhat le. E jogát mindenki köteles tiszteletben tartani.

Az előzményről még tudni kell, hogy a befektetők az Országgyűlés elnökénél kezdeményezték Lenkovics felmentését, mégpedig alkalmatlanság miatt. Szili Katalin válasza így szólt: a biztos minden évben beszámol a parlamentnek, de konkrét ügyben a testületnek sincs hatásköre vele szemben.

Korábbi cikkeink a témában:

Lenkovics: szabálytalan a Malom Center engedélyezése
http://www.jogiforum.hu/hirek/12631

Malom Center ügy: a kecskeméti jegyző válasza Lenkovics megállapításaira
http://www.jogiforum.hu/hirek/12708