Ezentúl nehezebb lesz köztartozásokkal és egyéb adósságokkal terhelt céget vagy tulajdoni hányadot hajléktalanoknak vagy ismeretlen helyen tartózkodóknak eladni.

Az Országgyűlés megszavazta azt a javaslatot, amely szerint komoly büntetés és 5 éven át el nem évülő felelősség terhelné azokat, akik adóssággal terhelt cégüket vagy üzletrészüket rosszhiszemű módon adják el.

Nem ismeretlen ugyanis a közjegyzőnél lesütött szemű hajléktalan, aki néhány tízezer forintért többmilliós adóssággal bíró bt.-t vagy kft (üzletrészt) vásárol. A parlamenti döntés után a rosszhiszemű tulajdonátruházások esetében azok a tulajdonosok, akik a felszámolási eljárás megindulása előtt 5 éven belül adtak túl részesedésükön, egyaránt korlátlanul felelőssé tehetők a tartozásokért, akkor is, ha a tulajdoni hányaduk különben korlátozott felelősségű, mint a kft.-k vagy az rt.-k esetében, sőt az eladók a csődtörvény módosítása szerint akár büntethetők is.


“A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról” rendelkező normaszöveg letölthető a http://www.parlament.hu/…28/16128.pdf címről.